maandag 31 juli 2017

Hoe Zuid-Limburgse gemeenten de innovatie stimuleren

Samen met het bedrijfsleven en het onderwijs ondersteunen de Zuid-Limburgse gemeenten de groei van de economie via Limburg Economic Development. Deze stichting publiceerde onlangs het jaarverslag over 2016.

Enkele kerngetallen over de Zuid-Limburgse economie

Via Limburg Economic Development (LED) zijn de Zuid-Limburgse gemeenten betrokken bij zo’n negentig projecten met een . Het totaalbudget van deze projecten bedraagt 27 miljoen euro. Hieraan draagt LED ongeveer 20 procent bij, de rest betreft investeringen door andere partijen. De gemeenten betalen 6 euro per inwoner per jaar aan LED. UNU-MERIT heeft berekend dat het effect van die projecten uiteindelijk 1 miljard euro zal zijn en dat die projecten op termijn 1.700 extra banen zullen genereren (waarvan inmiddels 215 zijn gerealiseerd).

Prioriteiten voor de Zuid-Limburgse economie
Limburg Economic Development heeft bij de versterking van de regionale economie zes prioriteiten gesteld.

Prioriteit 1: Arbeidsmarkt
Aangezien Limburg achterloopt bij het landelijke gemiddelde wat betreft de arbeidsparticipatie (63% t.o.v. 73%), wil LED de arbeidsparticipatie bevorderen. Bijvoorbeeld via werkpools in verschillende sectoren van het Mobility & Talent Centre (MTC). In die werkpools krijgen mensen twee jaar lang werk plus een passende opleiding aangeboden.

Prioriteit 2: Integrale MKB-aanpak
Aangezien het Limburgse MKB blijf in grootte en groei achterblijft bij het landelijk gemiddelde, wil LED de groei van het MKB bevorderen door:
 • Verbetering van de bedrijfsovername, want 50% van de familiebedrijven heeft de opvolging niet op tijd geregeld.
 • Betere aansluiting van het MKB op de Brightlands-campussen.
 • Versnellingstafels, een aanpak voor de ondernemer die een innovatief businessidee heeft en dat samen met andere ondernemers wil uitwerken.
 • Een voucherregeling om de ontwikkeling van kleinschalige projectideeën te stimuleren met een bijdrage van maximaal 10.000 euro.

Prioriteit 3: Euregio
Aangezien de Euregio Maas-Rijn één samenhangende netwerkagglomeratie vormt, werkt LED aan concrete oplossingen voor grensoverschrijdende problemen in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld via het Eurolab. Denk daarbij aan het erkennen van diploma’s in de buurlanden, grotere arbeidsmobiliteit en de uitwisseling van docenten en studenten tussen kennisinstellingen (http://agendastad.nl/citydeal/eurolab-grensoverschrijdend-werken-en-ondernemen).

Prioriteit 4: Startende bedrijven
LED werkt aan de ontwikkeling van een ecosysteem om internationale startups op de Brightlands-campussen en in de regio te laten landen, bijvoorbeeld via Brightlands Innovation Center, waarover hieronder meer.

Prioriteit 5: Afstemming onderwijs-bedrijfsleven
LED werkt aan de afstemming tussen het (technisch) beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

Prioriteit 6: Reputatie van Zuid-Limburg
En tenslotte werkt LED aan het versterken van de reputatie van Zuid-Limburg als economisch krachtige regio. Immers, “Je zal hier maar werken”: www.zuidlimburg.nl.

Brightlands Innovation Center
Bij prioriteit 4 is dus een rol weggelegd voor de Brightlands Innovation Factory, waar LED volgens het jaarverslag in 2016 met 290.000 euro bijdroeg, en tot 2020 met 200.000 euro per jaar. Dit sluit aan bij het inzicht dat startende bedrijven in vergelijking met bestaande bedrijven échte banenmotors zijn. De Kaufman Studies tonen dit overtuigend aan voor de Verenigde Staten, zoals uit de grafiek hieronder is af te lezen.


Het ecosysteem dat op de Brightlands-campussen onder de vlag van de Brightlands Innovation Factor is ontwikkeld, wordt gekenmerkt door continue scouting, businessondersteuning en versnelling van idee tot startup. De organisatie omvat een mentornetwerk, een pool van succesvolle ondernemers, een investeerdersnetwerk en flexibele bedrijfsruimten.

De doelstelling van de Brightlands Innovation Factory is volgens het LED-jaarverslag 20 nieuwe bedrijven per jaar en 700 à 1.000 nieuwe banen in 2020. Sinds de start, medio 2016 zijn 415 startups gescout en nemen 28 startups deel aan de programma’s van de Brightlands Innovation Factory.
De verwachting is dat de Brightlands Innovation Factory vanaf 2020 op eigen benen staat en dat LED 50% van de jaarlijkse investering in geval van winstuitkering opnieuw kan investeren.

Lees ook “Hoe maken we innovatiepioniers succesvol?” en bezoek www.brightlandsinnovationfactory.com.

Enkele projecten
Het jaarverslag noemt twaalf projecten die mede door LED mogelijk zijn gemaakt. Deze projecten zijn innovatief, leggen verbindingen tussen partijen en/of met bestaande initiatieven en leveren aantoonbaar een bijdrage aan de economische ontwikkeling van Zuid-Limburg.
 • Brightlands Innovation Factory: zie hierboven.
 • Eurolab: zie hierboven.
 • STAP Talentontwikkeling: mensen voorbereiden op een baan in een andere sector.
 • Arbeidsmarktdashboard: beter inzicht in de arbeidsmarkt voor werkzoekenden, werkgevers, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen (www.arbeidsmarktdashboard.nl). 
 • TIORC: woningen van particulieren op een betaalbare manier energiezuinig en levensloopbestendig maken, met pilotprojecten in Heerlen (Vrieheide) en Landgraaf (Lauradorp). TIORC staat voor Totaal Integraal Optimaal Renovatie Concept (www.tiorc.nl). 
 • Steelport Maastricht: acht staalbedrijven bundelen hun krachten. Het betreft Zuid-Nederlandse Buizen BV, Tata Steel Tubes, Feijen Service Centre, Multisteel Service Centre, Laura Metaal, Maasstaal, Steel Solutions en Vogten Staal.
 • KnowledgeEngineering@Work: academische studenten al tijdens hun studie werkervaring laten opdoen bij het regionale bedrijfsleven.
 • Customer Service Valley: de regio profileren als internationale vestigingsplaats op het gebied van customer service (call centers; www.customerservicevalley.nl). 
 • eCoaches van Sananet: digitale coaches geven advies aan chronische patiënten (www.sananet.nl). 
 • Techniekcollege: beter en toekomstbestendig techniekonderwijs (www.techniekcollegezl.nl). 
 • Buitengewoon ondernemen in een buitengewoon landschap: proeftuin voor ondernemers uit diverse sectoren.
 • Fuze: ontwerp en bouw van een raceauto voor de internationale racewedstrijd Formula Student op Silverstone (www.project-fuze.com). 
Deze projecten illustreren hoe de Zuid-Limburgse gemeenten de innovatie in de regio stimuleren.

LED en fietsprojecten
Vanuit mijn persoonlijke belangstelling wil ik hier nog aan toevoegen dat LED enkele fietsprojecten ondersteunt:
 • Click & Bike: een systeem om het recreatieve fietstoerisme een boost te geven met behulp van innovatieve technologie.
 • Zuid-Limburgse Mountainbike Top Regio: Zuid-Limburg op de kaart zetten door te zorgen voor een goede mountainbike-infrastructuur; Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (www.mozl.nl). 
 • Trambaanfietsroute Aken-Maastricht: het ontwikkelen van een geïntegreerd provinciaal en euregionaal hoofdfietsnetwerk (www.detrambaanfietsroute.nl). 
 • World Cycle Centre Valkenburg: een professionele faciliteit die kan dienen als test- en trainingslocatie voor zowel (top)sporters als bedrijfsleven.
Lees ook “Volle bak door het Heuvelland”.

Het jaarverslag 2016 van Limburg Economic Development is opvraagbaar via: https://www.zuidlimburg.nl/download/jaarverslag2016.pdf
De infographic waaruit de afbeelding hierboven is genomen is ook opvraagbaar: https://www.zuidlimburg.nl/download/led-kaart_infographic_a1_05-2016_nl_digi(2)(1).pdf
Meer informatie over Limburg Economic Development: www.ledbrainport2020.nl.

maandag 24 juli 2017

Hoe veel kleine bedragen ruim een miljard maken

Ik stel je voor aan Floreta: Filippijnse, 69 jaar en getrouwd. Voor het kopen van kunstmest ontving zij een lening van $125. Vijf geldschieters verstrekten haar elk $25 – ik was een van hen. De lening werd netjes afgelost. En zo werd via Kiva nu al $1 miljard aan microkrediet verstrekt.


 Floreta van de Filippijnen

Kiva is een internationale non-profitorganisatie die in 2005 werd opgericht en is gevestigd in San Francisco. De missie van Kiva is het verlichten van armoede door het verstrekken van leningen. Voor het luttele bedrag van $25 kan iedereen een lener helpen om bijvoorbeeld een bedrijf te starten, om naar school te gaan of om toegang te krijgen tot groene energie. Voor sommigen is dit een kwestie van overleven, voor anderen een mogelijkheid om dromen waar te maken.

100% Van elk bedrag dat je via Kiva inbrengt wordt daadwerkelijk uitgeleend. Kiva dekt de organisatiekosten vooral uit vrijwillige donaties en verder uit schenkingen en sponsoring.

Microkrediet
Kiva is dus actief op het gebied van microkrediet. Hierbij worden kleine leningen toegekend aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden die daarvoor, door een gebrek aan onderpand, een vast maandinkomen en een gebrek aan kredietgeschiedenis, niet kunnen aankloppen bij traditionele banken. Een belangrijk doel is het verbeteren van de levensomstandigheden van de lener en de emancipatie van vrouwen.

Enkele cijfers over Kiva
 • 2,5 miljoen leners in 84 landen
 • 1,6 miljoen geldschieters
 • $1 miljard aan leningen verstrekt
 • 97,0% werd terugbetaald.
De mijlpaal van $1 miljard (sinds 2005) uitgeleend geld werd recentelijk door Kiva bereikt!

Via de Kiva-website kun je kiezen aan welke lener je krediet wilt verstrekken. Kiva geeft opties om die keuze te stroomlijnen:
 • Werelddelen en daarbinnen verschillende landen
 • Sectoren en bestemmingen
 • Totaalbedrag en looptijd van de lening.
Kiva geeft een uitgebreide beschrijving van elke lener en het doel waarvoor de lening wordt aangevraagd.

Mijn ervaringen met Kiva
Eind 2013 ben ik ‘lid’ van Kiva geworden en heb ik $100 aan krediet overgemaakt. De situatie op dit moment is als volgt.

Kerngetallen
 • $100 aan mijn Kiva-account overgemaakt
 • $78,62 aan uitstaande leningen
 • $16,94 aan krediet 
 • 12 leningen verstrekt (sinds eind 2013)
 • $300 aan leningen verstrekt.
Ik kan die $16,94 krediet pas inzetten zodra het door aflossingen is aangegroeid tot tenminste $25.

Portfolio
Mijn portfolio is als volgt samengesteld, waarbij mijn aandeel in de totale lening telkens $25 is.
 • Floreta van de Filippijnen, met een lening voor landbouw (totaal $125): volledig afbetaald
 • Josefina uit Timor-Leste, met een lening voor een winkel (totaal $1.000): volledig afbetaald
 • De Mujeres Responsables Group uit Nicaragua, met een lening voor een kleinhandel (totaal $4.500): volledig afbetaald
 • De Santa Clara Group uit Paraguay, met een lening voor kunnen verrichten van ambachtswerk (totaal $4.775): volledig afbetaald
 • De Rey De Reyes Group uit Bolivia, met een lening voor een voedselmarkt (totaal $6.250): volledig afbetaald
 • Francis uit Oeganda, met een lening voor landbouw (totaal $1.175): volledig afbetaald (met valutaverlies)
 • Viriato uit Mozambique, met een lening voor landbouw (totaal $1.750): volledig afbetaald (met valutaverlies)
 • Wend Pagnangde Ghislain uit Burkina Faso, met een lening voor hoger onderwijs (totaal $3.750): nog niets afbetaald (kampt met betalingsachterstand)
 • Ahmmed uit Jemen, met een lening voor een taxi (totaal $3.725): 20% afbetaald (kampt met betalingsachterstand)
 • Seledonio uit Mexico, met een lening voor het realiseren van de energievoorziening in zijn woning (totaal $225): 32% afbetaald (kampt met betalingsachterstand)
 • Ramil uit Georgië, met een lening voor het kunnen verlenen van diensten (totaal $2.100): 48% afbetaald (betaalt op tijd)
 • Jose Adalberto uit El Salvador, met een lening voor het verkopen van kleding (totaal $1.200): 83% afbetaald (betaalt op tijd).
Het is bijna aandoenlijk dat Floreta haar lening in vijfentwintig maandelijkse termijnen van $1 heeft afgelost. Bijna…, want het zegt veel over de waarde van geld voor de leners, voor wie kennelijk elke dollarcent telt.

Opmerkingen
Administratief gezien was het overmaken van het startbedrag van $100 nog het lastigste. Speciaal voor Kiva heb ik namelijk een PayPal-account geopend. PayPal is een alternatief voor IBAN. In de VS is IBAN onbekend, terwijl PayPal eind 2013 in Nederland nog weinig bekend was (inmiddels zijn er 1,6 miljoen PayPal-gebruikers in Nederland).

Het startbedrag fungeert door de aflossingen als een ‘revolverend fonds’. Door de valutaverliezen wordt daar een beetje aan geknabbeld en betalingsachterstanden bevorderen de geldomloop uiteraard niet. Kiva rapporteert de valutaverliezen overigens keurig via de e-mail die ik bij elke aflossing in mijn mailbox vind.

Tenslotte moet je je realiseren dat de lening rentevrij wordt verstrekt, van rendement is dus geen sprake. Sterker nog, Kiva vraagt bij het toekennen van een nieuwe lening om een vrijwillige bijdrage voor de organisatiekosten.

Ik heb nu enkele jaren ervaring met Kiva opgedaan en kan slechts concluderen dat dit een goede partij is om mee in zee te gaan.

Stap ook in microkrediet!
Ik vind microkrediet een sympathieke manier om iets maatschappelijks met je geld te doen. Ik geef toe dat ik met mijn $100 niet echt een deuk in pakje boter kan slaan, maar hier geldt dat vele kleintjes een grote maken. Dat kunnen ook jouw ‘kleintjes’ zijn en je hoeft daarvoor niet perse naar Kiva.

Zo is er het Nederlandse initiatief OikoCredit, waarvoor de volgende kengetallen gelden.
 • € 1,2 miljoen kapitaal 
 • € 1,1 miljoen uitstaande leningen
 • 54.000 investeerders.
Ik kan iedereen aanraden om een bedrag(je) uit te trekken voor het verstrekken van microkrediet.

Meer informatie over Kiva: www.kiva.org
Meer informatie over OikoCredit: www.oikocredit.nl.

maandag 17 juli 2017

Hoe je van de zomer kunt genieten

Een van de genoegens van de zomer is voor mij de kers. En als ik daar een kilootje van in handen krijg, bereid ik daarvan een heerlijk nagerecht, dat ik in deze foodblog serveer.


Kersen eten
Ik was eens met mijn ouders op vakantie in de Ardèche. Er was daar een ruïne van een middeleeuwse burcht, gelegen op een heuvel. Het was er erg rustig en wij genoten van het uitzicht. Onze blik zoomde in op een kersenboom, beladen met kersen! Blijkbaar was niemand op het idee gekomen om dat fruit te oogsten. De boom viel niet op tussen het kreupelhout en was door de brandnetels lastig bereikbaar. Onder leiding van mijn vader waagden wij de expeditie naar die boom.
Het werd een zeer geslaagde expeditie: met lippen en vingers rood van het kersensap keerden we terug naar ons vertrekpunt.

Wat dit soort ervaringen betreft viel ik niet nog eens in de prijzen. Zo passeerden wij tijdens een fietstocht in de buurt van de Mont Ventoux vele boomgaarden met rijpe kersen. Maar mijn fietsvrienden gedroegen zich als de Tour de France: die stopt voor niemand – zeker niet voor kersen.

En enkele jaren later ging het tijdens een fietstocht door de Betuwe niet veel beter: van ons werden de plaatselijke fruittelers die kersen aan huis verkochten niks wijzer. Mijn fietsvrienden reden ijzerenheinig door.
Als enige afstappen en een kilo kersen alleen verorberen en dan de groep proberen in te halen? Nee!

Maar… geen nood: in de maand juli zijn kersen ruimschoots verkrijgbaar in de plaatselijke supermarkt. Al meermalen heb ik mensen geadviseerd om een kilo te kopen en daar een heerlijk nagerecht van te bereiden.

Clafoutis
Clafoutis heet dat nagerecht, een pudding uit de Limousin, in Midden-Frankrijk. Misschien heb je het al eens gegeten, want het staat in Frankrijk op het menu van restaurants.

Ingrediënten voor zes tot acht personen
750 gram zwarte kersen, zonder steeltjes, ontpit
125 gram bloem
4 eieren
2 eetlepel basterdsuiker
zout
½ liter melk
4 à 5 eetlepel kirsch
2 eetlepel poedersuiker

Benodigdheden
ontpitter
ruime, ondiepe ovenschaal

Vooral de aanschaf van de ontpitter en een fles kirsch is even een diepte-investering, maar je zult merken dat die ruimschoots rendeert.


Bereiding
1. Zeef de bloem in een kom. Voeg de eieren, suiker en een snuifje zout toe en kneed tot je een soepel, egaal deeg hebt (ik roer eenvoudigweg met een garde). Doe de melk erbij en dan de kersen, die gelijkmatig door het deeg moeten worden verdeel. Giet dan de kirsch erbij.
2. Vet een ovenschaal van 1¾ liter inhoud met flink wat boter in, zodat de clafoutis na het bakken gemakkelijk uit de vorm komt. Zet de schotel 30 tot 45 minuten in een op 180ºC voorverwarmde oven.
3. Haal de clafoutis uit zijn vorm en strooi er voor het opdienen poedersuiker over.

Dit recept is afkomstig uit “L’Art d’Être Gourmand” door Gaston Derys (1929), dat ik vond in het kookboek “Desserts & Zoete Lekkernijen”, een uitgave van Time/Life (1980).
En aangezien ik het kan maken (bekijk de foto's maar), kan jij het ook!

In plaats van kersen kun je ook een halve kilo pruimen gebruiken. Dat is sowieso een aanbeveling, want op de kersentijd volgt de pruimentijd. En als de pruimentijd voorbij is, kun je terugvallen op kersen op siroop. Halveer dan de hoeveelheid van de andere ingrediënten en gebruik een kleinere ovenschaal.

Het kookboek voegt daaraan toe: je kunt de kersen vervangen door bijna elke kleine of geschilde en kleingesneden verse of gedroogde vrucht. Je kunt ook vruchten met suiker bestrooien en een paar uur laten weken in wat cognac of een vruchtenlikeur. Gedroogde vruchten – pruimen of rozijnen bijvoorbeeld – moeten een nacht in wat wijn of cognac worden geweekt. Laat de vruchten goed uitlekken voordat je ze aan de clafoutis toevoegt; bewaar het uitgelekte nat en sprenkel het vlak voor het in de oven gaat over het dessert.

Zo kun je jaarrond clafoutis eten. In huize Bos wordt het gerecht zeer gewaardeerd.

Laat eens weten of het gelukt is om een clafoutis te maken...

maandag 10 juli 2017

How to get a better grip on your decisions

People influence each other constantly. And he who understands the mechanism of influence can use this to his advantage. To influence others (for any purpose) as well as to oppose that kind of influence.


Nowadays we are overwhelmed by impressions. We spend more and more time on social media; for many of us, the work environment has become more dynamic. And even one who’s not interested discovers that the TV offers more and more channels. In order to make the right decisions in this cacophony, most people navigate on a compass that consists of a number of psychological mechanisms.

At the same time, others use the those mechanisms to influence people. Think of companies that sell their products and services, charity institutions that acquire gifts, or political parties that try to win your vote.

Therefore, insight into these mechanisms is important for anyone who wants more grip on his or her decisions – or who is interested in influencing others.

That insight was provided in 1984 by Robert B. Cialdini in “Influence - The Psychology of Persuasion“. He distinguishes six ‘weapons of influence’ that can be very powerful:
 1. Reciprocity
 2. Commitment
 3. Social proof
 4. Liking
 5. Authority
 6. Scarcity.
1. Reciprocity
According to the mechanism of reciprocity, people tend to return a favor. Thus the pervasiveness of free samples in marketing. Quid pro quo or biblical: “It is more blessed to give than to receive”.

On the one hand, this rule strengthens mutual compromise in society. This means that you can easily ask a favor, even if you can only return it with something small. On the other hand, this is a mechanism used by sellers. Those who got a ‘free’ product are keen to buy from the donor, often for much more than the value of the gift.

Keep in mind that this works very subtly because, according to Cialdini, the first concession (the ‘free’ product) should not be too big.

2. Commitment
According to the mechanism of commitment, people act in accordance with their choices. We are consistent with our commitments. That consistency is indispensable for daily decisions, but the problem is that we are reluctant to recognize and correct wrong decisions.

This mechanism gains power when you tell your decisions to other people. You are most faithful to something that you have publicly committed to. Examples are writing good intentions or signing a petition. You tend to keep your promises.

Be careful when accepting small requests. This leads to the willingness to accept much larger requests. And be explicit about your feelings if your heart says you made the wrong choices and you'd rather correct them.

3. Social proof
People tend to copy the behavior of others. What are my friends doing? What does the rest of the country do? In other words, what is considered ‘normal’? This is how it works with the (annoying) canned smile of TV comedies that tells us when to laugh. This is how it works with testimonials in ads. And it’s how it works with religious sects.

Especially in situations where we do not exactly know what is expected of us, we tend to copy the behavior of others.

4. Liking
People rather grant something to people they like. Thus, Tupperware parties are organized by acquaintances, and we rather agree to charity requests from acquaintances.

Cialdini mentions some factors related to liking someone:
 1. Physical attraction. A seller must be dressed neatly.
 2. Similarity. We rather like people with a style of clothing, background, and interests, similar to our own.
 3. Compliment. People are prone to flattery.
 4. It looks familiar. We rather like people with whom we collaborate than with whom we are in competition.
When you realize that someone (a seller) likes you more than can expected in a given period of time, you know that tricks are being played to influence you. In such a case, distinguish between the request made and the one who makes the request.

5. Authority
People say "yes" more easily if they have the impression that the sender of a message has specific expertise or a special reliability. We are vulnerable to the symbols of authority: cars, clothes (uniform), academic titles. The appearance of authority is sufficient and does not need to be substantiated.
This form of obedience is part of our education. It provides stability to our society, because in general people with authority certainly know what they are talking about.

You can defend yourself against the influence of authority by being alert: beware of the symbols of authority. Ask yourself this question: is this authority really an expert?

6. Scarcity
People get more motivated if they think they may lose or win something. Something is more valuable if there is less of it. What is scarce is attractive, especially if something was amply available before. Scarcity may refer to the available stock or available time (deadline). The seller says "You have to buy now," so you have no chance to reconsider the offer! Therefore, sellers often create artificial scarcity.

You can resist the appeal of scarcity by realizing that an article is not better because it's scarce. The value of the item is determined by the desire to use it and not to possess it.

Finally, Cialdini declares war on anyone who abuses these mechanisms, because as a result of this abuse, you as an individual can no longer afford to navigate on the compass that these mechanisms provide.

And now the practice
To put the theory of Cialdini into practice we can consult Dale Carnegie. As early as 1936, he published the book "How to win Friends and Influence People". I wouldn’t have mentioned an eighty-year-old book, if it wasn’t a bestseller until today. Part of the Carnegie legacy is a training institute, Dale Carnegie Training in New York: www.dalecarnegie.com.

Carnegie presents his book, consisting of short chapters, as a real workbook: he wants you to read, repeat, study, and apply it the chapter by chapter – if there’s one person that can influence people, it’s Carnegie.
The chapters are organized into four themes:
 1. Fundamental techniques in handling people
 2. Ways to make people love you
 3. Ways to win people to your way of thinking
 4. How to change people without giving offense or arousing resentment.
Below, I briefly describe the chapters.

3 Fundamental techniques in handling people:
 1. Don’t critize, condemn, or complain. When people are criticized or humiliated, they rarely respond well and will often become defensive and resent their critic.
 2. Give honest and sincere appreciation. Appreciation is one of the most powerful tools in the world. People will rarely work at their maximum potential under criticism, but honest appreciation brings out their best. Appreciation must be sincere, meaningful, and with love.
 3. Arouse in the other person an eager want. To get what we want from another person, we must forget our own perspective and begin to see things from the point of view of others.

6 Ways to make people love you:
 1. Become genuinely interested in other people. You can make more friends in two months by being interested in them, than in two years by making them interested in you.
 2. Smile! Chinese proverb: “A man who's not smiling should never start a shop.”
 3. Remember that a person's name is, to that person, the sweetest and most important sound in any language.
 4. Be a good listener. Encourage others to talk about themselves.
 5. Talk in terms of the other person's interest.
 6. Make the other person feel important – and do it sincerely. The golden rule is to treat other people how we would like to be treated. Don’t interrupt when the other person is talking.

12 Ways to win people to your way of thinking:
 1. The only way to get the best of an argument is to avoid it.
 2. Show respect for the other person's opinions. Never say "You're wrong."
 3. If you're wrong, admit it quickly and emphatically.
 4. Begin in a friendly way. As Lincoln said: “A drop of honey can catch more flies than a gallon of gall.”
 5. Start with questions to which the other person will answer “yes”. Do not begin by emphasizing the aspects in which we and the other person differ (the 'Socrates method').
 6. Let the other person do a great deal of the talking.
 7. Let the other person feel the idea is his or hers.
 8. Try honestly to see things from the other person's point of view.
 9. Be sympathetic with the other person's ideas and desires.
 10. Appeal to the nobler motives. If we can appeal to others' noble motives we can successfully convince them to follow our ideas.
 11. Dramatize your ideas. Turn it into a show.
 12. Throw down a challenge. If we want someone to do something, we must give them a challenge and they will often rise to meet it.
 9 Ways how to change people without giving offense or arousing resentment:
 1. Begin with praise and honest appreciation. Give your criticism later on.
 2. Call attention to people's mistakes indirectly.
 3. Talk about your own mistakes before criticizing the other person.
 4. Ask questions instead of giving direct orders.
 5. Let the other person save face.
 6. Praise every improvement, even the smallest one.
 7. Give the other person a fine reputation to live up to.
 8. Use encouragement. Make the fault seem easy to correct.
 9. Make the other person happy about doing what you suggest.
Sometimes a fantastic collection of stamps suffices to win friends and influence people; at least, according to Bob Dylan in “Tombstone Blues”: https://youtu.be/D4vCOIIKjo4 (at 3’10”).

This is a repost of my (Dutch) March 6, 2017 post.
Read my May 20, 2013 blog post about the reason why of my English reposts.