maandag 24 februari 2014

Hoe oordeelt Sint Joep over Chemelot Campus?

Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In Sittard-Geleen kan men het stemmen combineren met de jaarmarkt Sint Joep. Ik ging na hoe Sint Joep over Chemelot Campus denkt, althans, bij monde van de politieke partijen.


Ga op 19 maart stemmen! 
Allereerst wil ik eenieder oproepen om op 19 maart te gaan stemmen! Ongeacht wat je verder die dag doet (jaarmarkt of geen jaarmarkt), ongeacht in welke gemeente je woont. (tweet dit)

Er zijn vele redenen om op een bepaalde partij te stemmen. Lees wat de partijen in Sittard-Geleen met betrekking tot Chemelot Campus in hun verkiezingsprogramma’s schreven; een volgend blog zoomt in op Chemelot Industrial Park.

1. GOB
Er is fors geïnvesteerd in Chemelot Campus, met name door de provincie. Volgens coalitiepartij GOB moet de gemeente haar eventuele inbreng omzetten in een participatie.
Het aantal kenniswerkers op Chemelot Campus zal de komende jaren groeien met ongeveer 1400 mensen en rekening houdende met vervolgwerkgelegenheid zal de totale groei meer dan 10.000 arbeidsplaatsen bedragen. Deze toename kan leiden tot extra bezoeken aan de stadscentra en tot extra omzetten op retailgebied.

2. CDA
Volgens de coalitiepartij CDA moet worden gewerkt aan de aantrekkelijkheid en het uitnodigende karakter van de stad. De gemeente kan zich daarbij met Chemelot Campus profileren.
Met name de stadscentra moeten aantrekkelijk zijn voor kenniswerkers, om zo de zuigkracht van andere steden af te remmen. Met faciliteiten variërend van kinderopvang tot cultuurmanifestaties wordt Sittard-Geleen ook voor medewerkers van Chemelot Campus een aantrekkelijk plaats om te wonen.
Chemelot moet haar innovatieve kracht in het centrum van Geleen etaleren, namelijk via bedrijven die uit Chemelot zijn gegroeid en een bedrijfs-en/of winkelruimte zoeken in de directe omgeving van Chemelot.
Research, onderwijs en overheid gaan hand in hand. Daar waar mogelijk worden doorlopende leerlijnen gerealiseerd, waartoe Chemelot Campus een belangrijke bijdrage kan leveren.

3. Stadspartij
De Stadspartij – een oppositiepartij – ziet in Chemelot een van de toppers van de gemeente, wat voor deze partij reden is tot meer stadspromotie. De ontwikkeling van Chemelot Campus voor research & development is cruciaal voor de ontwikkeling van Sittard-Geleen tot onderwijsstad voor middelbaar en hoger onderwijs in de Euregio.
De Stadspartij ziet graag dat Sittard-Geleen wordt gebruikt als proeftuin voor de consumentenproducten die op Chemelot Campus worden ontwikkeld, zodat de maakindustrie aan de regio wordt gekoppeld.

4. GroenLinks
Coalitiepartij GroenLinks ziet niets in uitbreiding van Chemelot Campus naar Graetheide of De Lexhy, want uitbreiding is mogelijk op de huidige locatie. GroenLinks pleit voor een goede aansluiting van Chemelot Campus op het openbaar vervoer.
De komst van honderden studenten van Universiteit Maastricht naar Chemelot Campus is een kans om jonge mensen aan Sittard-Geleen te binden.
Grote partijen en de provincie zijn aan zet bij het financieren van Chemelot Campus; de gemeente kan haar rol beter op een andere wijze invullen. Bedrijven die profiteren van investeringen door de gemeente, zoals Chemelot Campus, moeten meebetalen aan de voor hen gunstige infrastructuur (baatbelasting).

5. PvdA
Omwille van herstel van de groei van economie en werkgelegenheid zet de coalitiepartij PvdA in op het stimuleren van ontwikkelingen op Chemelot Campus. Sittard-Geleen moet doorgaan om (grote) bedrijven in onze regio goed te kunnen laten functioneren.
Om de beide stadscentra te versterken wil de PvdA een verbinding met de nieuwe, moderne, innovatieve en technisch hoogstaande ontwikkelingen op Chemelot Campus realiseren.

6. VVD
Met Chemelot Campus in de nabijheid wil de oppositiepartij VVD zich inspannen om techniek in het basisonderwijs te stimuleren. Voor nieuwkomers (kenniswerkers op Chemelot) zou in het kader van een positieve omgevingsbeleving het terrein van het oude ziekenhuis een woonbestemming moeten krijgen met percelen in het hogere segment.

7. D66
Volgens oppositiepartij D66 heeft de gemeente tot taak om randvoorwaarden te scheppen voor een goed ondernemersklimaat, ook voor (grote) bedrijven op Chemelot Campus.
D66 pleit voor meer samenwerking met de regionale opleidingen op het gebied van chemie en techniek (ook samen met opleidingen in Aken). De gemeente moet bijvoorbeeld samen met de onderwijsinstellingen bedrijven stimuleren om hun zichtbaarheid te vergroten door hun poorten te openen voor jongeren. De recente ontwikkelingen op Chemelot Campus zijn hiervan een goed voorbeeld.

8. SP
Uitbreiding van Chemelot Campus kan volgens de oppositiepartij SP plaatsvinden op de huidige locatie; uitbreiding naar Graetheide is uitgesloten.

9. DNA Partij
De nieuwe partij DNA wijst op de kansen die Chemelot Campus biedt voor wat betreft werkgelegenheid. De partij vindt dat er geïnvesteerd moet worden in een goede relatie tussen de stad en de campus, mede vanwege de profilering van de stad als chemie-stad. Hierin past het plan om een Chemelot-winkel in de binnenstad van Geleen te vestigen. DNA wil ook een technische en chemische speelhoek voor de jeugd in de binnenstad realiseren én een technische en chemische ‘roadshow’ op lagere en middelbare scholen.

10. OPA
Als het aan de nieuwe partij OPA ligt, gaan er alleen nog provinciale en landelijke bijdragen naar Chemelot. OPA wijst erop dat andere gemeenten (dan Sittard-Geleen) niets betalen, dat de bedrijven op Chemelot veel winst maken, dat de personeelstoegangen aan de kant van Stein liggen en dat kleinschalige activiteiten (zoals het leveren van etenswaren) niet gebeuren door bedrijven in Sittard-Geleen. Bovendien is het bouwen van woonlocaties voor hoogopgeleide campus-medewerkers gericht op Stein en niet op Sittard-Geleen. Stop dus met de gemeentelijke sponsoring van Chemelot, is de oproep van OPA. Daardoor komen er miljoenen beschikbaar voor het mkb.

Vraag (die je in het stemhokje mag beantwoorden): op welke partij ga je stemmen als je Chemelot Campus belangrijk vindt?

Uiteraard bevatten de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen in Sittard-Geleen meer informatie dan alleen over Chemelot Campus. Voor wie de standpunten écht wil doorgronden, volgt hier nog eens een opsomming van de partijen, met hyperlinks naar hun websites: 1. GOB (Geloofwaardig Open Betrouwbaar); 2. CDA; 3. Stadspartij; 4. GroenLinks; 5. PvdA; 6. VVD; 7. D66; 8. SP; 9. DNA Partij; 10. OPA (Ouderen Politiek Actief).
Voor meer informatie over Chemelot Campus verwijs ik naar www.chemelot.nl.
En klik voor meer informatie over Sint Joep.

maandag 17 februari 2014

Een geschenk om door te geven

Wat je in het leven zoal overkomt vindt plaats zonder dat je er zelf veel invloed op hebt. Althans, dat gevoel zal ongetwijfeld velen bekruipen. Hier een pleidooi om door bewuste besluiten te nemen meer greep op je eigen leven te krijgen. 


De juiste besluiten 
Andy Andrews schetst in "The Traveler's Gift: Seven Decisions That Determine Personal Success" (2002) het verhaal van David Ponder, een Amerikaanse ‘middleclass’ man van gevorderde leeftijd, die als een soort hedendaagse Job in korte tijd alles kwijtraakt, zijn baan, zijn pensioen en nog veel meer. Hij wil zelfs een einde aan zijn leven maken.
Op de zelfmoordpoging volgt een allegorisch verhaal waarin wordt verteld hoe Ponder met behulp van een soort tijdmachine bliksembezoeken aflegt aan zeven bekende ‘wijzen’. Zij leggen uit welke besluiten je moet nemen om je leven in eigen hand te krijgen en te houden. Tezamen kunnen deze besluiten als een geschenk worden beschouwd.

Het verhaal is typisch Amerikaans, in de zin dat je kennelijk door ‘slechts’ enkele besluiten je leven weer helemaal op orde krijgt en succesvol wordt, hoe het er ook voor staat. Dat is volgens mij wat kort door de bocht. Niettemin geef ik het geschenk dat Ponder van de wijzen ontving graag aan jou door.
Ik noem hieronder achtereenvolgens de figuren die door Ponder met een bezoek worden vereerd en het besluit dat zij doorgaven.

1. Harry Truman
Geef mij maar de schuld. Ik ben verantwoordelijk voor mijn verleden en mijn toekomst.
Ik sta niet toe dat mijn geschiedenis mijn lot bepaalt.

> Harry S. Truman (1884-1972) was president van de Verenigde Staten van 1945 tot 1953. Op zijn bureau stonden twee bordjes: "The buck stops here" en "I'm from Missouri", wat staat voor: "I'm from Missouri. Show me" (oftewel: eerst zien, dan geloven).

2. Koning Salomo
Ik zoek wijsheid. Ik zal een dienaar zijn van anderen.
God verplaatst bergen om naar Zijn verkiezing mogelijkheden te creëren. Het is aan jou om bereid te zijn om jezelf te verplaatsen.

> Salomo was koning van het Bijbelse Israël en stond bekend om zijn wijsheid.

3. Joshua Chamberlain
Ik ben een man van actie. Ik grijp het moment. Ik kies nu.
Veel mensen gaan aan de kant voor iemand die aan komt rennen, anderen worden door hem meegesleept.

> Joshua Chamberlain (1828-1914) was een militair uit de Amerikaanse burgeroorlog van 1861 tot 1865.

4. Christoffel Columbus
Ik ben vastbesloten. Mijn lot is verzekerd.
Kritiek, veroordeling en klacht zijn schepselen van de wind. Ze komen en gaan op de loze ademtocht van mindere wezens en hebben geen macht over mij.

> Christoffel Columbus (1451-1506) was een Italiaanse zeevaarder die in 1492 Amerika ontdekte.

5. Anne Frank
Vandaag kies ik ervoor om gelukkig te zijn. Ik bezit een dankbare geest.
Heel ons leven wordt gevormd door keuze. Eerst maken wij keuzen. Dan maken onze keuzen ons.

> Anne Frank (1929-1945) gaf met haar dagboek het afschuwelijke leed dat de Joden door de nazi’s werd aangedaan een menselijk gezicht.

6. Abraham Lincoln
Ik groet deze dag met vergevingsgezindheid. Ik zal mezelf vergeven.
Je zult er achter komen dat God zelden iemand gebruikt wiens voornaamste zorg is wat andere denken.

> Abraham Lincoln (1809-1865) was president van de Verenigde Staten van 1861 tot 1865.

7. Gabriël
Ik zal altijd volharden. Ik ben iemand met een groot geloof.
Het verstand reikt maar tot zover, maar geloof kent geen beperkingen. De enige beperking aan jouw verwerkelijking van morgen is de twijfel die jou vandaag in de greep houdt. (tweet dit)

> Gabriël is een aartsengel, een boodschapper van God en wordt genoemd in het Bijbelboek Daniël (8 vers 16 en 9 vers 21).

Je brein programmeren
Waarschijnlijk bekruipt je na lezing van deze regels de gedachte: het zal wel, de zoveelste lijst met aanbevelingen. Bedenk echter dat het mogelijk is om je brein te programmeren door iets expliciet te herhalen. En volgens mij is dat met deze besluiten zeer de moeite waard.
Daarom mijn aanbeveling hieronder. Ik wens je een resultaat toe dat je door Bob Dylan op “Planet Waves” (1974) wordt toegezongen in het lied “Forever Young”.

Aanbeveling: lees elk besluit ’s morgens vroeg en ’s avonds gedurende 21 dagen.

Hier volgen nog eens de figuren die David Ponder ontmoette, met hyperlinks naar hun Wikipedia-pagina’s: Harry Truman, koning Salomo, Joshua Chamberlain, Christoffel Columbus, Anne Frank, Abraham Lincoln en de aartsengel Gabriël.

maandag 10 februari 2014

Virtueel drijfzand

Dankzij de sociale media blijven we geïnformeerd over het wel en wee van onze familie, vrienden en collega’s. Fantastisch! Sommigen zijn zeer actief, dus over hen weten we meer dan over anderen. Maar bedenk dat één sociaal platform daarbij een merkwaardige rol speelt!


Verbinden en communiceren
Sociale platformen functioneren ogenschijnlijk allemaal hetzelfde. Je legt een virtuele verbinding met een échte persoon en je hebt er een vriend (Facebook), connectie (LinkedIn) of volger (Twitter en Google+) bij.

Je kunt contact met hen onderhouden door hen een (direct) bericht te sturen, wat kan leiden tot een een-op-een gesprek, waartoe anderen geen toegang hebben.

Je kunt ook een bericht publiceren (posten, tweeten) dat zichtbaar is voor al je vrienden, connecties en volgers. Zij kunnen dat bericht lezen, erop reageren en het bericht waarderen. Dat waarderen (leuk vinden, interessant vind of retweeten) heeft tot gevolg dat dit bericht ook zichtbaar wordt in de tijdlijn van alle vrienden, connecties respectievelijk volgers van die vriend, connectie of volger.

Soms verschijnen ‘gesponsorde’ berichten op je tijdlijn, die niet door jouw vrienden of volgers zijn gepubliceerd – dit is reclame.

Berekening
Stel: je volgt 100 personen op Twitter. Als die 100 personen gemiddeld 10 tweets per week publiceren, dan verschijnen er wekelijks 10 x 100 = 1.000 tweets in je Twitter-tijdlijn.
Ga maar na! Dat klopt als een bus.

En stel: je hebt in totaal 100 vrienden op Facebook. Als die personen gemiddeld ook 10 posts per week publiceren, dan krijg je wekelijks 10 x 100 = 1.000 posts in je Facebook-tijdlijn te verwerken.
Ga maar na!
Daar klopt dus geen hout van…

De Facebook-teleurstelling
…Want een groot deel van de posts van je Facebook-vrienden gaat volledig aan je voorbij. Controleer het maar eens door Facebook in twee aparte vensters te openen. In één venster open je jouw eigen tijdlijn en in de andere zoek je een aantal vrienden op. In dat tweede venster zie je wanneer de betreffende vriend voor ‘t laatst een Facebook-bericht publiceerde. In het eerste venster kun je nagaan of dat bericht daadwerkelijk in jouw tijdlijn is opgenomen.

Geheid kom je tot de ontdekking dat veel berichten in jouw tijdlijn ontbreken. Tenminste, ik was verbouwereerd nadat ik die exercitie had doorlopen.

Om ondoorzichtige redenen vindt Facebook het niet nodig om alle berichten te tonen die (ook) voor jou bestemd zijn. Sommige van je vrienden zinken zo als het ware weg in het virtuele drijfzand van Facebook-berichten (tweet dit). Zoals Daud ten onder gaat in drijfzand in de speelfilm Lawrence of Arabia van David Lean (1962).

Waar bemoeit Facebook zich mee?
Wat is het algoritme dat ervoor zorgt dat sommige berichten wél en andere niet in jouw tijdlijn terechtkomen?
Ik weet het niet zeker, dus hierbij mijn speculatie. Het helpt als je de berichten van je Facebook-vrienden leuk vindt. Het helpt als een vriend een bericht leuk vindt dat is gesponsord (dit is immers reclame waar Facebook aan verdient); zo’n bericht zal niet zo gauw in jouw tijdlijn ontbreken. Het helpt niet als je alleen maar de berichten van je Facebook-vrienden leest, maar nalaat ze expliciet leuk te vinden (of erop te reageren).
Hoe dan ook, het is geen vergissing, het zit in het ontwerp van Facebook: je krijgt niet alles te zien.

Houd hier rekening mee, als je over je Facebook-vrienden geïnformeerd wilt blijven.

Facebook en mijn blog
Dit irritante mechanisme heeft gevolgen voor mijn blog. Wekelijks nodig ik onder anderen mijn Facebook-vrienden uit om mijn nieuwste blogpost te lezen. Het is dus goed mogelijk dat je deze tekst onder ogen krijgt via een verwijzing vanaf een Facebook-bericht. Na lezing van het bovenstaande is het niet verwonderlijk dat dit mogelijk de laatste keer was dat zo’n bericht in je Facebook-tijdlijn opdook.
Ik zou dat bijzonder jammer vinden, temeer daar Facebook hierbij zo’n ondoorzichtige rol speelt.

Voor mijn Facebook-vrienden die het op prijs stellen om mijn blog te blijven lezen, heb ik twee aanbevelingen. Ofwel je vind mijn berichten leuk (dus regelmatig ‘Vind ik leuk’ aanklikken). Ofwel je abonneert je op mijn blogposts door rechtsboven op deze internetpagina je e-mailadres in te vullen.
Ik waardeer zowel de ‘likes’ als de abonnementen.

Kortom, ik kan maar niet enthousiast worden over Facebook. Maar ik zou er niet over zijn begonnen als Facebook niet een van de grootste bedrijven ter wereld is en daardoor onwaarschijnlijk invloedrijk!

Vraag: hoe enthousiast ben jij over Facebook?

maandag 3 februari 2014

Friend of Plants

‘Ami’ is French for friend, ‘BM’ is the abbreviation of bio-based materials. Therefore, AMIBM – friend of plants – is an adequate acronym for the Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM). Recently, this institute started its activities at Chemelot Campus.


AMIBM is an initiative of Maastricht University and RWTH Aachen University (in particular the Institut für Textiltechnik, ITA). These universities have appointed three professors: Rainer Fischer (Molecular Biotechnology), Stefan Jockenhövel (Tissue Engineering & Textile Implants), and Sanjay Rastogi (Polymer Physics).

The AMIBM research covers the cultivation, extraction, breeding, and application of high value natural raw materials: materials that are extracted from plants or bacteria. These materials are processed and upgraded to bio-materials with new or improved properties for medical and technical applications.

The AMIBM approach
Vegetable waste material can be used as raw material for the (chemical) conversion into bio-based building blocks. From these building blocks plastics (from monomers to polymers) or fuels are manufactured. This is the conventional approach.
The AMIBM approach concerns the way in which these bio-based building blocks are extracted. Following this approach, these building block are not (chemically) converted, but made by plants! Or put differently, in vivo production is made possible by the energy that is generated by photosynthesis.
Moreover, not only monomers, but also polymers can be produced by breeding the right plants and bacteria. For this line of research, AMIBM involves the expertise of the reputable Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology (IME).

AMIBM still has some issues to deal with. For example, there are already bacteria that produce bio-polymers, in particular so-called polyhydroxyalkanoates (PHAs), This product is cheap and biodegradable. But: it’s difficult to control the crystallization, resulting in poor quality polymers that are difficult to process. AMIBM aims to develop bio-based additives that improve the crystallization, which makes those PHAs easier to process and available for a wider range of applications.


AMIBM projects
Examples of promising AMIBM projects include:
  • To improve of the quality and yield of dandelions for extracting high-quality rubber on a commercial scale. There are already car tires from dandelions! (tweet this)
  • To breed potatoes for producing starch with higher contents of amylose, amylopectin, and phosphate.
  • To breed plants for producing high-value products, such as proteins, industrial enzymes, fuels, or small chemical building blocks.
  • To development systems for vertical agriculture, that make agriculture more efficient relative to land use. Consider covered cultivations of plants without soil and several stories high.
  • To produce the bio-based fuel hexanol from celluloses in waste material from conventional agriculture (e.g., straw) through anaerobe fermentation. For this kind of fermentation micro-organisms must be bred.
  • To produce airplane fuel from industrial exhaust gases that contain carbon dioxide, carbon monoxide, and hydrogen; also through anaerobe fermentation.
Biomaterials are suitable for technical application, such as automotive (consider dashboards, belts, airbags, and interiors), buildings (e.g., facade panels and carpets), and energy (e.g., insulation). In addition, there are many medical applications, such as tissue engineering, medical textiles, hygiene, and health monitoring.
By the way, not only dandelions are suitable sources of bio-materials, the research also concerns tobacco and hemp.

Unique research equipment
An installation will be built for the AMIBM research that can ‘spin’ biopolymers into fibers: polymers are placed in solution but are not melted as in the usual spinning procedure. The high temperatures that are required for the usual way of spinning damage the biopolymers. The machine can make bi-component fibers (co-extrusion), combining the properties of two materials into one single fiber. The installation can also coat the produced fibers to add new properties. The fibers are sprayed under ‘GMP conditions’ (Good Medical Practice) to make them suitable for clinical applications, such as implants.

Kennis-As Limburg
AMIBM is one of the “Kennis-As Limburg” initiatives. “Kennis-As Limburg” (‘Knowledge Axis Limburg’) is a program of Maastricht University/Academic Medical Center and Zuyd University that concerns research investments amounting to 600 million euros over the next ten years. These investments will lead to more innovative health care, better educated knowledge workers, and more research and applications in collaboration with companies and governments. The program is focused on five locations in the Dutch Province of Limburg, notably downtown Maastricht, Maastricht Health Campus, Chemelot Campus Sittard-Geleen, Greenport Venlo, and ‘Parkstad’ (Heerlen region).

The AMIBM research infrastructure and the collaboration with the business world – i.e., the combination of scientific and commercial focus – tie graduates to the region and create an attractive business climate for companies.

The bio-based products and processes that AMIBM develops will find applications in the medical, technical, and consumer sectors, and thereby have great societal value.

Finally, AMIBM will contribute to creating regional jobs: the ambition is to offer 66 FTE of direct employment for knowledge workers in 2021.

Question: what are your expectations of the ‘bio-based economy’?

This blog post is a repost of my (Dutch) December 9, 2013 post.
Read my May 20, 2013 blog post about the reason why of my English reposts.
Follow AMIBM via www.amibm.org.