maandag 30 september 2013

I don’t see any problems, only challenges

This is what we often hear. Surely, we don’t like problems and we’d rather talk about challenges. But who turns each problem into a challenge, because it feels better, is fooling himself. Since there are some fundamental differences.


In my opinion, a challenge is a task you assign to YOURSELF (even though someone else may have inspired you). You gladly put a lot of energy into it.
A problem is a task that is forced upon you (or if you get yourself into trouble). If you’d had a choice, you wouldn’t put any effort into it. A problem often gives misery, and that’s exactly why we feel more comfortable with a challenge.
You can evade challenges, but you can’t escape from problems (tweet this).

So, since we want to determine our own life, we’d rather not talk about our problems. Instead, we prefer to talk about challenges. Therefore, calling a problem a challenge is euphemistic language: pretending you choose a task that actually forces itself inevitably upon you.

In this sense, climbing a mountain on a bicycle is a challenge: nobody forces you to do this and reaching the top gives satisfaction. A flat tire along the way however is a problem: you need to act to fix the misery. This is a typical example that presumes an order difference: first you need to solve problems before you can achieve your challenge.

We also see this on a larger scale: the so-called Grand Challenges (*) are challenges, but solving these poses enormous problems. In my opinion, this is also a case of euphemistic language. I think that nobody would gladly put that much energy in solving these Grand Challenges if indeed it were challenges. Instead, we’re facing problems, screaming for solutions.
In fact, the Grand Challenges are Grand Problems.

To some extent, committing yourself to a challenge is selfish when it primarily concerns your own personal development. However, a challenge can also hold a task to help others solving their problems, and in that case there’s something noble to it. If solving somebody else’s problems goes too much at the expense of yourself, you may ask yourself if you’re on the right track and how long you can carry on with it.

Others can contribute to achieving your challenge, but eventually it’s something you have (want) to do yourself. Others can solve or take away your problems (entirely), even if you don’t contribute anything.

Finally, if you call problems challenges, and that makes you feel good: fine with me, I don’t want to spoil your pleasure. But regarding both problems and challenges consider this: think in solutions!

Question: could you please give examples of challenges and problems that fit my description? And do you really need to solve your problems before you can commit yourself to a challenge?

(*) According to the European Commission, the Grand Challenges are (Horizon 2020):
 • Health, demographic change and wellbeing
 • Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research, and the bio-economy
 • Secure, clean and efficient energy
 • Smart, green and integrated transport
 • Climate action, resource efficiency and raw materials
 • Inclusive, innovative and secure societies.

This is a repost of my (Dutch) April 8, 2013 blogpost. Please let me know if like to read other posts in English.

vrijdag 20 september 2013

Computer gegijzeld

De Amerikaanse National Security Agency (NSA) blinkt uit in het plegen van inbreuk op ieders privacy. Maar: houd rekening met meer gevaren in het digitale domein!Zo werd enige tijd geleden mijn computer geïnfecteerd met ransomware, waarmee die pc werd gegijzeld. Deze venijnige software kwam binnen via een ogenschijnlijk onschuldige e-mail, die ik – achteraf gezien – meteen had moeten verwijderen. Het besturingssysteem werd geblokkeerd en bij het opstarten kreeg ik telkens een politielogo te zien. De malware eiste betaling om de geblokkeerde functionaliteit te herstellen. Ik moest daarvoor gebruikmaken van virtueel digitaal geld, waarvoor ik naar een tankstation werd verwezen. Heel bijzonder!
Gelukkig vond ik op een andere pc online een manier om de malware te omzeilen en onschadelijk te maken.

National Cyber Security Centrum
De term ‘ransomware’ vond ik bij het National Cyber Security Centrum (NCSC). Ransomware is namelijk een vorm van ‘malware’ en dit is volgens deze instelling een aanduiding voor kwaadaardige software, zoals virussen, wormen en Trojaanse paarden, inclusief mobiele malware.

Het NCSC is een Nederlandse expertisecentrum dat bijdraagt aan het vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein, en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving. De toenemende afhankelijkheid van ICT-technologie maakt onze samenleving en economie immers kwetsbaar voor verstoringen en maakt dat digitale veiligheid van levensbelang is.

Ontwikkelingen
Jaarlijks publiceert het NCSC het leerzame “Cybersecuritybeeld Nederland” (CSBN). Hierin worden enkele ontwikkelingen beschreven, die de dreiging en de impact van cyberaanvallen vergroten, zoals:
 • De toename van het gebruik van mobiele apparaten en toepassingen voor nieuwe functionaliteiten en om (persoons)gegevens op te slaan.
 • Het omvangrijk gebruik van sociale media, die evenzoveel onbedoelde bronnen van informatie vormen.
 • De toename van het gebruik van clouddiensten, interessant uit oogpunt van flexibiliteit, kosten en gebruiksgemak, bijvoorbeeld online filesharing (WeTransfer, Google Drive en Dropbox).
 • Big data gets bigger: grote databestanden van grote organisaties vertegenwoordigen grote waarde voor kwaadwillenden, die de data kunnen gebruiken voor aanvallen tegen derden, zoals identiteitsfraude.
 • Burgers vinden steeds meer het onlinekanaal (onlinewinkelen). Daarbij moeten we bedenken dat efficiëntie en klantvriendelijkheid de privacy onder druk zetten.
 • De toename van de ICT-afhankelijkheid van de elektriciteitsvoorziening, bijvoorbeeld door de introductie van smart grid en smart meters.
 • Hyperconnectiviteit: steeds meer apparatuur is online verbonden met internet, niet alleen computers en telefoons, maar ook bijvoorbeeld auto’s, televisies, thermostaten, weegschalen en printers.

Dreigingen
De dreigingen komen vooral van staten (bijvoorbeeld de NSA), terroristen, (beroeps)criminelen, cybervandalen, scriptkiddies en hacktivisten. ‘Scriptkiddies’ zijn hackers met beperkte kennis, die gebruikmaken van technieken en hulpmiddelen die door anderen zijn bedacht en ontwikkeld. ‘Hacktivisten’ zijn personen of groepen die ideologisch gemotiveerd cyberaanvallen uitvoeren.

Burgers zijn bijna even vaak slachtoffer van ‘hacken’ als van fietsendiefstal (tweet dit). Criminelen hebben het gemunt op bank- en identiteitsgegevens van burgers  (fraude met internetbankieren). Of ze kunnen proberen om ICT van burgers over te nemen, zodat die deel gaat uitmaken van een botnet. Een ‘botnet’ is een verzameling van geïnfecteerde computers die centraal, met kwade bedoelingen, op afstand bestuurd kunnen worden; zo’n botnet is veelal gericht op manipulatie van (financiële) transacties.
Burgers kunnen ook te maken krijgen met een aanval op voor hen belangrijke dienstverlening, met name Distributed Denial of Service (DDoS).

Er zijn de laatste tijd genoeg voorbeelden in het nieuws gekomen, die aantonen dat dergelijke dreigingen geen theorie, maar alledaagse realiteit zijn. Voorbeelden zijn verstoringen in basisvoorzieningen als iDeal en DigiD.

Weerbaarheid
Om de weerbaarheid tegen cyberaanvallen te vergroten ligt er een grote verantwoordelijkheid bij jou en mij, de eindgebruikers van apparatuur. Lastig, als je wordt geconfronteerd met kwetsbaarheden in apparatuur en diensten waar je maar beperkte invloed op hebt.

Toch zijn er op z’n minst een paar dingen waaraan je kunt denken:
 • Installeer een anti-virusprogramma – ik gebruik avast! Bedenk: dit type software biedt nooit 100% bescherming, want malware muteert bijzonder snel.
 • Zwakke wachtwoorden vormen een kwetsbaarheid. Voor het definiëren van een nieuw wachtwoord gebruik ik altijd de Strong Password Generator.
  En: wijzig regelmatig je wachtwoorden.
 • Neem kennis van bewustwordingscampagnes, zoals 'Alert Online', ‘Bankgegevens en inlogcodes. Hou ze geheim’ en ‘Bescherm je bedrijf’.
 • En tenslotte: realiseer je dat Microsoft op 8 april 2014 stopt met de ondersteuning van Windows-XP. Daarna worden er geen beveiligingsupdates meer uitgebracht.

Vraag: Wat zijn jouw aanbevelingen om het gebied van cyber security?

Noot: ik ben niet zo naïef te denken dat het NCSC veel roomser is dan 'paus NSA'.
Voor meer informatie over het National Cyber Security Centrum verwijs ik (niettemin) naar www.ncsc.nl. Je vindt daar ook het “
Cybersecuritybeeld Nederland” (CSBN-3, juni 2013).

maandag 16 september 2013

Afblijven!

Hals- und Beinbruch” – veel succes, luidt het gezegde. Maar wat als we die (bot)breuk nou eens heel letterlijk nemen? Viermaal overkwam mij dat en het eerste ongeval voert terug naar mijn kleutertijd.


ONGEVAL 1 (ventilator)

De toedracht
Als kleuter, opgroeiend op een boerderij, deed ik al onderzoek naar de werking van tractormotoren. In dit geval van een Bolinder-Munktell, een Zweeds merk sinds 1932, dat naderhand, tussen 1973 tot 1985, onder de naam Volvo BM werd verkocht. Ik stak mijn hand uit naar de ventilator achter de radiateur, die destijds nog niet zo zorgvuldig werd afgeschermd als tegenwoordig. De motor liep…

De schade
…en het ventilatorblad scheerde het topje van mijn linker ringvinger weg. Vraag me mijn vingers op te steken als je me in de offline wereld tegenkomt en je kunt het nog steeds zien.
Latijnse benaming: distale falanx digitus annularis (botbreuk 1).

Het herstel
Ik heb geen bijzondere herinneringen aan het herstel.

De nasleep
Aan het voorval heb ik geen gebrouilleerde relatie met motoren overgehouden. Die relatie ontwikkelde ik pas later, tijdens mijn hbo-opleiding, de Rijks Hogere Landbouwschool in Groningen. Onderdeel van het vak Landbouwtechniek was een practicum dat in tweetallen moest worden uitgevoerd. De opdracht luidde: (1) demonteer de motor, (2) monteer de motor en (3) start de motor om te bewijzen dat de montage correct is uitgevoerd.
Eitje!

Echter, tweemaal moest de motor onderhanden worden genomen, want de eerste keer vergaten we een onderdeel. De tweede keer startten wij de motor met het startkoord. Dat koord lag per abuis verkeerd-om op de kabelschijf en sloeg vast toen de motor aansloeg. Het handvat tolde rond en liet de pasgerestaureerde motorkap vol butsen achter.

De leerkracht met de bijnaam ‘Tandwielen’-Bakker, omdat er ook ene ’Bio’-Bakker les gaf, kwam handenwringend aangerend. Hij was ‘not amused’ - wij wel, want de motor liep!

“Je mag nog van geluk spreken, want...”
...Want ik had nog wel veel meer vingerkootjes kunnen verliezen. 

Vraag: Wat zijn jouw vroegste herinneringen?

Lees mijn volgende blogs over latere ongevallen.

maandag 9 september 2013

Get it done!

Inspired by the theme “Nine Billion and You”, speakers from all over the world shared their passions during TEDx Maastricht. In four sessions. RESET – to rewind and reflect. REINVENT – to start the change. REBUILD – to empower people for a new start. REACT – to see what you can do. Let’s hear what those speakers had to say; I focus my digest on three of them.


One of the speakers at TEDx Maastricht, who promotes mushrooms grown from coffee waste, cited Mandela: ”It always seems impossible until it’s done.” The next speaker showed that by manipulating the environment, you can stimulate interaction and communication between people.
One speaker knows how to produce biofuels from bio-waste, another how to serve insects in an edible way.
One speaker asked “Do you Kyoto?” – a Japanese initiative to counter consumerism. The next one asked if we would eat meat that was grown in an incubator (‘cultured beef’).
One speaker dealt with her blindness by pursuing a legal and a sports career. Another overcame his shyness as a child by becoming one of the world’s few swords swallowers.
One speaker explained that we’re not living in an era of change, but in a period of changing eras. The next one told us to focus on our strengths for turning our ideas into realization, while delegating our weaknesses to other people.

The visionaries - the analysts - the practitioners. These are just a few observations at TEDx Maastricht.
With reference to my previous blogpost, I elaborate a little on the speeches of Jørgen Randers, Graeme Maxton, and Joakim Hauge.

We Will Never Be Nine Billion
Jørgen Randers (1945) is a professor of climate strategy at the BI Norwegian Business School, who co-authored the report “The Limits to Growth” (see my previous blogpost). He’s certain: “We will never be nine billion, maximum eight billion in 2040.” The reason is quite simple: women all over the world will have less children. The demographic data is compelling. Currently, women have 2.5 children on average, while the replacement rate (to keep the population stable) is 2.1. It is expected that by 2050, the average number of children per female is about 1.75.
This is a positive development, because it eases the global situation in several aspects. More people will be able to have a decent standard of living, we will safe natural resources, and there will be more room for nature.

Social Discontent
Graeme Maxton (1960) is a Scottish-born author and economist. He stressed that we need new, young politicians with a long-term perspective. The current (world) governments have no answers to the global challenges, like depleting resources, scarcity of water (and food), metals and minerals, and climate change.
The Gini coefficient is a measure of the income distribution of a nation's residents. A Gini coefficient of zero expresses perfect equality (everyone has an exactly equal income). A Gini coefficient of one expresses maximal inequality (only one person has all the income). The Gini coefficient for the whole world was 0.57 in 1962, and 0.50 in 2000. The scores are relatively low in Europe, high in Africa, and increasing in China.
According to Maxton, a high Gini coefficient will lead to social discontent, possibly to riots – people get angry with the government. Fortunately, in democratic countries people can vote the right people into power (tweet this).

Sahara Forest Project
Joakim Hauge is the CEO of the Norwegian Sahara Forest Project. He is involved in initiatives to use sea water to green the desert. For example, in Qatar the foundation helped to create an oasis of green technologies, including:


 1. Concentrated solar power
 2. Saltwater greenhouses
 3. Outside vegetation and evaporative hedges
 4. Photovoltaic solar power
 5. Salt production
 6. Halophytes (salt-loving plant species)
 7. Algae production.
The work done at the Qatar pilot facility will lay sound scientific foundations for bringing restorative growth to Qatar and to deserts around the world.

My Concerns
In my previous blogpost I expressed my concerns about the world energy situation. During TEDx Maastricht, I learned that many people share my concerns. A few of them came up with solutions, both tackling the supply and the demand sides – some more compelling than the other.
I also saw a lot of enthusiasm and belief that impossible things can be done.

This doesn’t take away my concerns straight off, but it is hopeful!
While it’s quite simple: we have to get it done, even though it seems impossible!

My question: what are your suggestions for improving the future world energy situation? 

This blogpost was written at the occasion of TEDx Maastricht, September 4, 2013 (www.tedxmaastricht.nl).
Information about the total fertility rate can be found on Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Total_fertility_rate).
Information about the Gini coefficient can also be found on Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient).
For information about the Sahara Forest Project I refer to www.saharaforestproject.com.

zondag 1 september 2013

Energy For Nine Billion People

According to current United Nations estimates, the world population will reach between 8.3 and 10.9 billion people by 2050 (2011: 7 billion). This development will put pressure on the environment, global food supplies, and energy resources. Let’s have a closer look at the latter.In 1972, the report “The Limits to Growth” was published by the Club of Rome, which presented scenarios for global sustainability. These scenarios were based on a simulation model of the interactions of five global economic subsystems: population, food production, industrial production, pollution, and consumption of non-renewable natural resources. The analysis showed that a business-as-usual scenario would result in a collapse of the global system by the midst of the 21st century. The results indicated the particular importance of understanding and controlling global pollution.

At the time of publication, the report caused quite some panic, because many people concluded that non-renewable natural resources, especially oil, would soon be depleted.
In particular in the Netherlands, this sentiment was enhanced by the 1973 oil crisis, even though this crisis was caused by the political situation at the time, instead of the supply-demand situation on the oil market. The Dutch government discouraged the use of cars on Sundays (‘autoloze zondag’) and new houses were built with smaller windows to save energy.

Over the years, the feeling of panic passed and the report was virtually forgotten.

World Energy
I’ve had a closer look at world energy statistics over the period 1965/1980-2012, which I summarize in the graphs below.In addition to these graphs, the statistics show that over the whole period, annual oil and gas production practically equaled consumption. Since 1986, every year the proved oil reserves were enough for approximately 40 to 50 years of (unchanged) consumption (for gas, it’s 50 to 60 years).

The conclusion: indeed the world population grew, but the energy production (and consumption) did amply match this development. So, why worry?

Some concerns about world energy
I share with you my major concerns about the world energy situation. First, the supply side.

The proved oil reserves of historically the largest oil-producing country Saudi Arabia haven’t increased since 1989. Since then, the country’s share in the world’s proved oil reserves has declined from 25% to 16%. For me, this is a sign of depletion. In 2010, Venezuela became the country with the largest proved oil reserves. See also the graph below.

 
New fossil energy resources are more and more found at places where exploitation is technically extremely difficult and/or where the environment is particularly vulnerable, e.g., in deep seas. For me, having to search in these sensitive places is another sign of depletion.
Until now, renewable energy resources represent only a small fraction of the world energy consumption. Major steps are required to change this situation in the foreseeable future.
And there’s the simple fact that non-renewable natural resources are non-renewable. Perhaps they can be replaced, but only to a certain extend.

Now let’s turn to the demand side: the growing world population. I’m not so much concerned about the numbers, but rather about the energy consumption per capita. For example, in China the overall level of wealth has increased since 1981. I won’t deny people’s prosperity, but it’s obvious that this development will dramatically increase the world energy demand, perhaps beyond the level of production. Regionally this could easily lead to political instability.
Finally, I’m concerned about the worldwide lack in the sense of urgency. It seems that efforts to reduce energy consumption are the exclusive domain of an elite segment of the world population. People should be made more aware of the energy situation and about measures they can take to reduce energy consumption and/or to change to renewable resources (tweet this). I’m open for suggestions. 

TEDx Maastricht
I expect that the speakers at the September 4 TEDx Maastricht will address the current situation regarding non-renewable natural resources. And I hope they offer perspectives that take away my concerns.

My question: what are your major concerns regarding non-renewable natural resources?

This blogpost was written at the occasion of TEDx Maastricht, September 4, 2013 (www.tedxmaastricht.nl).
World energy statistics can be found on the British Petroleum website (www.bp.com/statisticalreview).
World population statistics can be found on the United Nations website (www.un.org).
Some data on the income development in China can be found on Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/International_inequality).