maandag 18 juni 2018

De gemeente steekt in op duurzaamheid

Voor 2018-2022 zijn in Sittard-Geleen nieuwe wethouders geĆÆnstalleerd. Wat zijn de plannen met betrekking tot chemiepark Chemelot en onderzoekscampus Brightlands in hun gemeente? Het coalitieakkoord geeft de richting aan.


In Sittard-Geleen sloten GOB, GroenLinks, DNA, SP, VVD, PvdA en SPA op 31 mei 2018 het coalitieakkoord “Samen duurzaam: samenwerken aan een gezonde gemeente”, ruim twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. De coalitie wordt dus gevormd door zeven van de twaalf fracties in de raad (lees voor hun standpunten inzake Chemelot en Brightlands “De kiezer aan zet in de gemeente”).

Met het oog op Chemelot en Brightlands zijn er in het coalitieakkoord twee dingen die opvallen, veel nadrukkelijker dan vier jaar geleden (zoals je kunt lezen in “Hoe krijgt het nieuwe college ons aan het werk?”):
  1. De economie in de gemeente is meer dan alleen chemie
  2. De trend naar duurzaamheid wordt ingezet.
Oftewel: de coalitie stimuleert de economie, maar stelt harde voorwaarden aan de gevolgen voor de leefbaarheid en aan de duurzaamheid.

Bredere focus op economie en werkgelegenheid
De economie in Sittard-Geleen bloeit, maar de kansen beperken zich niet tot Chemelot, VDL en logistiek. Zo bieden volgens de coalitie de historie van de gemeente, de groene omgeving en het aantrekkelijke buitengebied volop kansen voor groei in toerisme en vrijetijdseconomie. Daarmee kan de gemeente meer diversiteit in de economie aanbrengen.

De coalitie ziet graag dat de inwoners ambassadeur worden voor hun gemeente, wat moet leiden tot een toenemende belangstelling van nieuwe inwoners (zoals kenniswerkers), bedrijven en toeristen.*) Voor de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie zal de coalitie het overleg tussen ondernemers en natuurorganisaties stimuleren.

Onderwijs
De coalitie gaat in de Triple Helix in gesprek met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven over de afstemming van leerlijnen op de behoefte in de arbeidsmarkt. De coalitie richt zich daarbij op automotive, logistiek en techniek.

Duurzaamheid
De coalitie acht duurzaamheid van groot belang. De toenemende belasting op de leefomgeving en het milieu vormt namelijk een keerzijde van de groeiende economie in de gemeente. Bovendien worden door nationale wetgeving en internationale afspraken eisen op dit gebied gesteld. Het einddoel is een energie- en klimaat-neutrale gemeente in 2040.

De coalitie weet dat ook voor Chemelot duurzaamheid essentieel is. Enerzijds waar het gaat om de energietransitie en het gebruik van grondstoffen en anderzijds als leverancier van innovatieve oplossingen voor de duurzaamheidsvraagstukken in de maatschappij. De coalitie verwijst naar de “Visie Chemelot 2025” met de opgaven en programma’s voor het chemiepark (lees “Hoe Chemelot meer kansen biedt”). De coalitie zoekt de verbinding met Chemelot om kennis en oplossingen uit te wisselen, om informatie en voorlichting te geven aan de inwoners en om innovaties te stimuleren. Bijvoorbeeld middels living labs waar oplossingen kunnen worden gepresenteerd en in de praktijk uitgetest.

Aanleg van Het Groene Net in Sittard

Het Groene Net
Het Groene Net is een stadsverwarmingsnetwerk voor woningen en kantoren in de gemeente, waarbij warmte uit biomassa en (in de toekomst) restwarmte van Chemelot worden gebruikt. De coalitie wil Het Groene Net nog meer prioriteit geven en de uitrol daarvan waar mogelijk versnellen. Mits dit voor alle inwoners betaalbaarheid is.

Campusontwikkeling
Voor de toekomstige ontwikkeling van Brightlands Chemelot Campus wordt uitbreiding naar het gebied De Lexhy overwogen. Voor dit gebied volgt de coalitie de visie die is vastgelegd in de “Visie Chemelot 2025” en die voorziet in kantoren en campusfaciliteiten, waaronder R&D-faciliteiten, zoals kleinschalige productiefaciliteiten voor pilots. De coalitie accepteert echter geen geluidsoverlast en verkeersproblemen en eist natuur in Graetheide ter compensatie. Graetheide blijft groen!

Blijven de sirenes loeien?
Als deelnemer aan de Veiligheidsregio vraagt de coalitie aandacht voor de communicatie en samenwerking in de Euregio en zoekt het met Chemelot naar innovatieve alternatieven voor de sirenes die gaan verdwijnen (lees “Weet jij wat je moet doen?”).

Regionale samenwerking
De coalitie zet zich in voor regionale samenwerking en participeert onder meer in de volgende processen:
  • Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL): www.eszl.nl.
  • Strategisch actieplan: Randstad Zuid-Limburg: een eerste aanzet voor een Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg” door Luc Soete (februari 2018).

Het nieuwe college
Het nieuwe College van Burgemeester & Wethouders van Sittard-Geleen wordt gevormd door burgemeester Sjraar Cox en de wethouders Pieter Meekels (GOB), Leon Geilen (GOB), Kim Schmitz (GroenLinks), Jos Bessems (DNA), Felix van Ballegooij (SP), Eefje Joosten (VVD) en Berry van Rijswijk (GOB). Dit betekent dat PvdA en SPA niet met een wethouder in het college zijn vertegenwoordigd.

* Met mijn artikelen kwijt ik me regelmatig van mijn rol als ambassadeur voor de gemeente, zoals “De ondernemende stad op de kaart in 8 stappen” en “De macht van de dagelijkse dingen geĆ«taleerd”.

Het coalitieakkoord 2018-2022 “Samen duurzaam: samenwerken aan een gezonde gemeente” is online opvraagbaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten