maandag 4 september 2017

Heb jij de feiten en cijfers over Brightlands paraat?

Brightlands timmert aan de weg, want de campussen leveren een belangrijke bijdrage aan de economie. Feiten en cijfers onderbouwen dit belang. Loop met mij maar eens het lijstje door.De feiten en cijfers hieronder laten zien dat Brightlands Limburg sterker maakt – en daarmee heel Nederland.


Brightlands maakt Nederland sterker. De concurrentiekracht, het vestigingsklimaat en de internationale positie van ons land profiteren bovengemiddeld van de veerkrachtige kenniseconomie in Limburg. Brightlands werkt aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en zet kennis om in producten en diensten. Stimuleert ondernemerschap en open innovatie, in een netwerk met partners in eigen land, vlak over de grens en het verre buitenland. Brightlands biedt duurzaam en tastbaar commitment: in tien jaar tijd investeert de regio ruim 600 miljoen.
Brightlands wil zijn campuslocaties verder ontwikkelen, zichtbaar bijdragen aan nationale groei en de sprong maken naar mondiaal niveau.


Brightlands geeft iedere dag vorm aan onze toekomst en wil zo duurzaam van waarde zijn voor iedereen op deze planeet.


Brightlands is een ecosysteem voor open innovatie in gezondheid en duurzaamheid.


Op de vier Brightlands-campussen gaan ambitieuze onderzoekers, ondernemers en studenten de wereldwijde uitdagingen aan op het gebied van materialen, gezondheid, voeding en smart services. De campussen koppelen toonaangevende kennis, unieke R&D-technologie, internationale scope en doorlopende leerlijnen aan actieve valorisatie.
Dat laatste – valorisatie – wil zeggen dat kennis die voortvloeit uit onderzoek niet alleen wordt toegepast voor vervolgonderzoek, maar ook voor het op de markt brengen van winstgevende producten en diensten.


Brightlands ligt in Limburg, middenin de toptechnologische driehoek Eindhoven-Leuven-Aken. Brightlands omvatte begin 2017 207 bedrijven, 11.750 banen en ruim 8.000 studenten, met een verhuurbaar oppervlak van ruim 700.000 m2.
Onder die ruim 200 bedrijven en instellingen vinden we DSM, SABIC, ARLANXEO, Medtronic, APG en Maastricht UMC+. En die bijna 12.000 banen zijn als volgt verdeeld:
 • Brightlands Maastricht Health Campus: 9.200 banen
 • Brightlands Chemelot Campus: 1.900 banen
 • Brightlands Smart Services Campus: 350 banen
 • Brightlands Campus Greenport Venlo: 300 banen.
Het aantal studenten groeit met 6 procent per jaar. De Brightlands-campussen hebben elk hun eigen expertise.


Brightlands Campus Greenport Venlo is gericht op voedsel en gezonde voeding. Op dat gebied vinden we hier de volgende kennisinstituten:
 • Universiteit Maastricht: University College en gespecialiseerde masters
 • Fontys: agrofood, logistiek, (Euregionaal) ondernemerschap en techniek
 • HAS Hogeschool: agrofood en innovatie
 • Universiteit Antwerpen: onderzoeksprogramma co-creatie
 • Universiteit Leuven: onderzoeksprogramma insecten.


Op Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen wordt gewerkt aan slimme materialen en duurzame productieprocessen. Dat gebeurt onder meer bij de volgende kennisinstituten:
 • Chemelot Institute for Science and Technology (InSciTe, met partners Universiteit Maastricht, Maastricht UMC+, Technische Universiteit Eindhoven en DSM)
 • Brightlands Materials Center (BMC, met partner TNO)
 • Aachen Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM, met partners RWTH en Universiteit Maastricht).


Brightlands Smart Services Campus in Heerlen legt zich toe op data science en smart services. Kennisinstituten die zich hiermee bezighouden zijn:
 • Universiteit Maastricht: instituut BISS (Business Intelligence and Smart Services)
 • Open Universiteit: instituut BISS
 • Zuyd Hogeschool: instituut BISS en programma Lime
 • Centraal Bureau voor de Statistiek: Centre for Big Data Statistics
 • TNO: project Techruption
 • RWTH en andere instituten in Aken.Zoals de naam al zegt, legt Brightlands Maastricht Health Campus zich toe op gezondheid en dan met name op regeneratieve en precisiegeneeskunde en innovatieve diagnostiek. Dit gebeurt onder andere bij de volgende kennisinstituten:
•    Universiteit Maastricht: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (in Maastricht UMC+-verband)
•    Universiteit Maastricht: Faculty of Psychology and Neuroscience
•    MERLN: regeneratieve geneeskunde
•    M4I: innovatieve diagnostiek
•    MAASTRO Clinic: oncologie.

De campussen bieden state-of-the-art faciliteiten en diensten voor fundamenteel en toegepast onderzoek. Hun expertises komen voort uit de van oudsher aanwezige ontwikkelkracht in de bedrijven en specifieke kennis bij de universiteit en hogescholen. De campussen werken over wetenschappelijke, geografische en organisatorische grenzen heen samen om optimaal te profiteren van elkaars expertise – “Knowledge Crossing Borders”.
In Brightlands werken overheid, kennisinstellingen en ondernemers intensief samen in een Triple Helix: Provincie Limburg, Universiteit Maastricht, Maastricht UMC+, Zuyd Hogeschool, Fontys en toonaangevende bedrijven. MKB, onderwijs en overheden sluiten hierop aan. Eensgezind verbeteren ze de infrastructuur, arbeidsmarkt en bereikbaarheid van logistieke hotspot Limburg. Brightlands zoekt aansluiting bij de Nationale Wetenschapsagenda, Topsectoren, Next Level-agenda van VNO-NCW en andere beleidsprioriteiten, van zorg tot defensie en (cyber)security. 
In de zomer van 2017 namen enkele tientallen studenten van Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) hun diploma in ontvangst. CHILL is gevestigd op Brightlands Chemelot Campus en heeft op het gebied van het scheikunde-onderwijs een tweeledige rol: op hbo-niveau is het een Centre of Expertise en op mbo-niveau een Centrum voor Innovatief Vakmanschap.Een mijlpaal in de zomer van 2017 was dat bij de masteropleiding Biobased Materials van de Universiteit Maastricht op Brightlands Chemelot Campus de eerste afgestudeerden hun bul in ontvangst mochten nemen.

Klik om de Brightlands-brochure te downloaden voor meer informatie. 
De beelden hierboven waren in augustus-september 2017 te zien op de communicatiezuil langs de snelweg A2 ter hoogte van Brightlands Chemelot Campus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten