maandag 16 januari 2017

Een sterke, duurzame economie dankzij 8 campussen

In Nederland zijn acht campussen die het predicaat ‘volwassen’ verdienen. Zij leveren elk op hun eigen manier een bijdrage aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van tegenwoordig.


Volwassen campussen
Uit een inventaris van Buck Consultants International, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (2014), komt naar voren dat er in Nederland acht campussen of bedrijvenparken zijn die aanspraak maken op het predicaat volwassen. De andere 31 campussen in Nederland worden gekwalificeerd als idee, opstart of groeifase.

Het gaat om de volgende volwassen campussen:
 • Amsterdam Science Park 
 • Brightlands Chemelot Campus, Sittard-Geleen
 • High Tech Campus Eindhoven
 • Kennispark Twente, Enschede
 • Leiden Bio Science Park
 • TU Delft Science Park
 • Utrecht Science Park
 • Wageningen Campus.
In september 2016 hebben deze campussen een brochure uitgebracht waarin zij onderstrepen dat zij de motoren zijn van een sterke, duurzame economie.

Grote maatschappelijke uitdagingen
Het World Economic Forum onderscheidt de volgende Grand Challenges waar de internationale gemeenschap voor staat:
 1. Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn
 2. Voedselveiligheid en duurzame land- en bosbouw
 3. Milieu en beschikbaarheid van grondstoffen
 4. Toegang tot schoon drinkwater
 5. Slim, groen en geïntegreerd vervoer
 6. Inclusieve economische groei
 7. Weerstand tegen natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen.
De acht campussen leveren gezamenlijk een bijdrage aan het oplossen van deze zorgen.

Sterke reputatie
De acht campussen onderscheiden zich – elk op hun eigen wijze – op de volgende punten van doorsnee-bedrijventerreinen in Nederland:
 1. Hoogwaardige vestigingsmogelijkheden & faciliteiten
 2. Focus op R&D en/of kennisintensieve activiteiten
 3. Aanwezigheid van manifeste kennisdragers
 4. Actieve open innovatie.
Deze kerncompetenties resulteren in een sterke reputatie – wereldwijd.

Succesfactoren
Om de positie van de acht campussen te verbeteren besteden de campussen veel aandacht aan de volgende succesfactoren:
 • Geschikte gebouwen voor alle fasen van de bedrijfsontwikkeling
 • Een aantrekkelijke, zakelijke omgeving in de vorm van groenvoorziening en gezamenlijke voorzieningen, zoals restaurants, sportfaciliteiten en een congrescentrum
 • Kennisdeling via open innovatie, met respect voor ieders intellectueel eigendom
 • Gedeelde onderzoeksfaciliteiten, waartoe ook kleinere bedrijven zonder grote investeringen toegang hebben
 • Financiering die is afgestemd op de fase van de bedrijfsontwikkeling
 • Getalenteerde mensen in onderzoeksteams en bedrijven
 • Marketing waarmee de campussen op de radar van relevante partijen komen
 • Voldoende kritische massa, aangezien de interactie tussen meer onderzoekers en ontwikkelaars een grotere kans op succes biedt
 • Gezichtsbepalende bedrijven en organisaties, die in staat zijn talent aan te trekken en vast te houden
 • Een sterke visie op de ontwikkeling, omvang, onderzoeksgebieden en benodigde faciliteiten
 • Een organisatie die in staat is de bovenstaande succesfactoren te realiseren.
In het gezamenlijke rapport stellen de campussen zich aan ons voor. Achter elke bedrijfsnaam, achter elk onderzoeksinstituut gaat een hele wereld schuil van economische activiteit resp. kennis en kunde – te veel om in het kader van deze blogpost uit te schrijven.
Uit de veelal Engelse namen van de onderzoeksinstituten blijkt de internationale oriëntatie. Ook is uit die namen af te leiden op welke onderzoeksgebieden de betreffende campussen zich richten, waarbij die campussen onderling eerder complementair dan competitief zijn.


Amsterdam Science Park
De grondeigenaren van Amsterdam Science Park, met 130 bedrijven, 3.800 banen en 6.300 studenten, zijn de Universiteit van Amsterdam, de Gemeente Amsterdam en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In de periode 2010-2015 werd hier € 200 miljoen geïnvesteerd.

AMS-IX (het grootste datatransportknooppunt ter wereld), Equinix, Fokker Aerostructures, Tata Steel, Qualcomm, Agendia, Nikon Instruments, ASML en Telecity zijn de gezichtsbepalende bedrijven.

De onderzoeksinstituten hier zijn de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Universiteit van Amsterdam, de FOM-instituten AMOLF en het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica (Nikhef), het Centrum voor Wiskunde & Informatica (CWI), SURFsara Computing and Networking Services, het Netherlands eScience Center (NLeSC), het Amsterdam University College (AUC), het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL), het Qualcomm lab en het Qusoft Research Center for Quantum Software.

Brightlands Chemelot Campus
DSM, de Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg zijn de aandeelhouders van Brightlands Chemelot Campus met 77 bedrijven, 1.700 banen en 600 studenten. Hier werd in 2010-2015 € 250 miljoen geïnvesteerd.

Gezichtsbepalende bedrijven zijn DSM, SABIC, Arlanxeo, Sappi, Yparex, Mitsubishi, Lydall, PharmaCell, Basic Pharma, Xilloc, Isobionics, Kriya Materials, Technoforce en Flowid.

Het Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM), het Chemelot Institute for Science and Technology (InSciTe), het Brightlands Materials Center en Enabling Technologies zijn hier de onderzoeksinstituten, die kunnen beschikken over laboratoria, cleanrooms, proeffabrieken en analytische infrastructuur.
Lees ook “Wat is de stip op de horizon van de campus?

High Tech Campus Eindhoven
De eigenaar van High Tech Campus Eindhoven, met 150 bedrijven en 10.000 banen, is Ramphastos Investments, een investeringsmaatschappij van Marcel Boekhoorn.

Philips, NXP, IBM, Intel, ABB en Teledyne DALSA Inc. zijn hier de gezichtsbepalende bedrijven.

De onderzoeksinstituten zijn het Holst Centre (draadloze sensoren), Solliance (zonnecellen), EIT Digital, ITEA 3 (software), de Technische Universiteit Eindhoven en het Solar Energy Application Center (SEAC).

Kennispark Twente
De Gemeente Enschede, de Universiteit Twente en enkele private partijen zijn de eigenaren van Kennispark Twente met 430 bedrijven, 9.300 banen en 24.300 studenten. In 2010-2015 werd hier € 95 miljoen geïnvesteerd.

Gezichtsbepalende bedrijven zijn Xsense, Demcon, Sigmax, Kite Robotics, Undagrid, Lionix, Clear Flight Solutions, SciSports en Ipsum.

Het Institute for ICT Research in Context (CTIT), het Institute for Innovation and Governance Studies (IGS), het Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), het Instituut voor Nanotechnologie (MESA+), het Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine (MIRA) en Science Based Engineering (SBE) zijn hier de onderzoeksinstituten.

Leiden Bio Science Park
De grondeigenaren van Leiden Bio Science Park, met 130 bedrijven, 18.200 banen en 24.700 studenten, zijn de Universiteit Leiden, de Gemeente Leiden en het Leiden Universitair Medisch Centrum. In de periode 2010-2015 werd € 175 miljoen geïnvesteerd.

Astellas, Biomarin, Janssen IDV en Janssen Biologics (beide onderdeel van Johnson & Johnson), Galapagos, ProQr, Avery Dennison, Thermo Fisher Scientific en Eurofins zijn hier de gezichtsbepalende bedrijven.

De onderzoeksinstituten zijn het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), het Leiden Institute for Brain and Cognition, de Leyden Academy on Vitality and Ageing, de BioMedical Metabolomics Facility Leiden (BMFL), het Cell Observatory, het Netherlands Centre for Electron Nanoscopy (NeCEN), de Clinical Trials Unit, TNO, het Center for Human Drug Research (CHDR), het Center for Proteomics and Metabolomics (CPM), het DNAmarkerpoint, het Leiden Genome Technology Center (LGTC), het C.J. Gorter Center for High Field MRI en de Ultra-high field NMR facility.
En bovendien zijn er twee musea: het Naturalis Biodiversity Center en CORPUS (‘Reis door de mens’).

TU Delft Science Park
De Technische Universiteit Delft is de eigenaar van TU Delft Science Park met 219 bedrijven, 16.000 banen en 24.100 studenten.

Gezichtsbepalende bedrijven zijn 3M, Applikon Biotechnology, Ampelmann, Exact Software, YES!Delft, Senz, D:DREAM teams – DARE, Delft Hyperloop, NUON Solar Team, Project MARCH en Delft Robotics.

De onderzoeksinstituten zijn om te beginnen die van de Technische Universiteit Delft: het Research Center for Quantum Computing and Quantum Internet (QuTech), het Else Kooi Laboratorium (EKL), het TU Delft Wind Energy Institute (DUWIND), het Kavli Institute of Nanoscience Delft, het Space Institute, het Sport & Engineering Institute en het Robotics Institute.
Daarnaast vind je hier Deltares (onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond), TNO, het Nationaal Metrologisch instituut (VSL) en het Holland Particle Therapy Centre.

Utrecht Science Park
Eigenaren van Utrecht Science Park, met 85 bedrijven 22.600 banen en 51.700 studenten, zijn de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en de Gemeente Utrecht. In de periode 2010-2015 werd € 200 miljoen geïnvesteerd.

Danone, Genmab, Merus, Bioceros, GenDx, MILabs en Philips Healthcare zijn hier de gezichtsbepalende bedrijven.

De onderzoeksinstituten zijn om te beginnen de faculteiten Bètawetenschappen, Diergeneeskunde, Geowetenschappen en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Verder TNO, Deltares, het Hubrecht Instituut, het CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre, het Netherlands Institute for Space Research (SRON), het Prinses Maxima Centrum, het UMCU, de Hogeschool Utrecht, het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium en het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Wageningen Campus
Wageningen University & Research, de Gemeente Wageningen en enkele private partijen zijn de eigenaren van Wageningen Campus met 196 bedrijven, 6.800 banen en 10.800 studenten. Hier werd in 2010-2015 € 800 miljoen geïnvesteerd.

Gezichtsbepalende bedrijven zijn FrieslandCampina, Noldus, KeyGene, Solynta, Yili, Kikkoman, MeteoGroup, Micreos, Dupont, Eurofins, Nuplex en Dutch Sprouts.

De onderzoeksinstituten zijn om te beginnen die van Wageningen University & Research: Wageningen Environmental Research, Wageningen Economic Research, Wageningen Plant Research, Wageningen Food & Biobased Research, Wageningen Lifestock Research, het Nederlands Instituut voor Voedselveiligheid RIKILT en het Centre for Development Innovation (CDI). Verder het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en het Maritime Research Institute Netherlands (MARIN).

Krachtige ambities
De campussen geven alle blijk van krachtige ambities voor de komende jaren, gelet op de beoogde groei in arbeidsplaatsen en de forse investeringen die voor periode 2016-2020 op stapel staan (en in 2016 al deels zijn gerealiseerd).

Economische groei en concurrentiekracht
De campussen hebben het rapport aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken. De campussen zorgen immers voor meer kennisoverdracht, nieuwe innovatieve producten (en diensten), meer handel en nieuwe banen, wat leidt tot een versterking van de groei en concurrentiekracht van de Nederlandse economie.

Het rapport “Motor of a strong and sustainable economy: Top Science & Innovation Parks in the Netherlands” is online opvraagbaar (alleen in het Engels): http://www.utrechtsciencepark.nl/uploads/media/58330dae8aed2/prospectus-lr-final.pdf 
Ook het rapport “Actualisatie campussen onderzoek Buck Consultants International” (2014) is online opvraagbaar via het Ministerie van Economische Zaken: www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/02/23/actualisatie-campussen-onderzoek-buck-consultants-international

Geen opmerkingen:

Een reactie posten