maandag 3 oktober 2016

Hier zie je de ernst in één oogopslag

In de Maastrichtse wijk Jekerdal staat een groot rond gebouw. Verticale stroken schoon metselwerk worden ritmisch afgewisseld met diepliggende, hoge ramen. Dit is het Meld- en CoördinatieCentrum, het zenuwcentrum van de Zuid-Limburgse crisis- en rampencoördinatie. Binnen vinden we een passend kunstwerk.

Meld- en CoördinatieCentrum, Maastricht
Foto: JHK Architecten (2010)

Meld- en CoördinatieCentrum
Als zich in Nederland een incident voordoet worden er meer partijen bij betrokken en wordt extra bijstand verleend naar gelang de omvang van het incident. Deze opschaling verloopt volgens de zgn. Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP). Er worden daarbij vier niveaus onderscheiden, lees “Duidelijke afspraken – voor als het mis gaat”.

Afhankelijk van de ernst van een incident kan het regionaal operationeel team (ROT) en eventueel het regionaal beleidsteam (RBT) bijeenkomen. Dat gebeurt bij de niveaus GRIP 2 resp. GRIP 4. In Zuid-Limburg komen het ROT en het RBT samen in het Meld- en CoördinatieCentrum (MCC) te Maastricht.

Het MCC werd in 2010 gebouwd naar een ontwerp van JHK Architecten uit Utrecht. Het gebouw staat achter het politiebureau Maastricht Centrum-Zuid. Hier is de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gevestigd met een meldkamer, een callcenter en kantoren. Het gebouw beschikt over moderne middelen voor een snelle afstemming van alle processen rondom melding en alarmering, opschaling en afschaling, leiding en coördinatie en informatiemanagement.

Wanneer zich op Chemelot een incident voordoet met een GRIP2-niveau of hoger, dan zijn in het MCC ook vertegenwoordigers van de site aanwezig voor informatievertrekking en afstemming.

GRIP-niveau in beeld
De centrale spil van het MCC is een atrium, met een open trappenhuis, afgedekt met een glazen dak, zodat er veel licht doordringt. Aan een van de korte wanden vinden we een kunstwerk dat alle etages beslaat. Het is een foto van een hangend touw dat van achteren verlicht is. Het touw is in slechte staat: de strengen zijn uiteengerafeld, sommige zijn kapot getrokken en er zit een dikke knoop in het touw.

Groen: geen GRIP-situatie

Zolang dit touw in groen verlicht wordt, is er niets aan de hand. Er is dan geen GRIP-situatie in het Zuid-Limburg.

Rood: GRIP 2

Echter, wordt het touw rood aangestraald, dan hebben we een ‘GRIP 2’. Bij een incident op Chemelot zijn er dan effecten op de site, maar ook daarbuiten zijn maatregelen nodig.

Ik beschik niet over foto’s van de kleurstellingen bij GRIP 3 en GRIP 4.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten