maandag 13 juni 2016

Wat uit onderzoek is gebleken

Ik vroeg lezers om enkele vragen over mijn blog te beantwoorden. Hieronder presenteer ik de uitkomsten van dat lezersonderzoek.


Onderzoeksmethode
Een onderzoekrapportage begint altijd met een beschrijving van de methode en een analyse van de respons. Ik sluit graag bij die traditie aan.

Voor het uitvoeren van het “Lezersonderzoek Blog Klaas Bos” heb ik gebruik gemaakt van de online enquête service Survio (www.survio.com). Deze gratis tool biedt diverse opties om een vragenlijst op te stellen, de antwoorden (anoniem) vast te leggen en de uitkomsten te tonen. Sommige grafieken kun je kant-en-klaar downloaden (andere zijn daarvoor minder geschikt).
Het is niet mogelijk om antwoorden naar individuele respondenten terug te voeren.

Als je een betaald Survio-account neemt, kun je extra typen vraagstelling in je enquête opnemen. Ook kun je dan je enquête aan een bredere doelgroep voorleggen en kun je de resultaten in verschillende formats (pdf, docx en xlsx) downloaden en online delen.

Responsanalyse
32 Personen hebben meegedaan aan het lezersonderzoek.

Ik bedank iedereen die de moeite nam om de vragen te beantwoorden.

Sommigen vinden dat misschien teleurstellend: ‘slechts’ 32 respondenten.
Ik zeg maar zo: zo’n aantal vult een heel klaslokaal.

Gerelateerd aan het aantal lezers van de blogpost “Mag ik effe van uw tijd rove”, waarmee ik op 25 april 2016 opriep om de enquête in te vullen, bedraagt de respons 37%. Dit is een hoge respons op een post, die overigens op zich het gemiddeld aantal lezers van mijn posts geen goed heeft gedaan (weinig lezers dus).

Meer respondenten waren uiteraard welkom geweest. Maar ik weet: het invullen van lezersonderzoeken is niet populair.

Net zo min als tevredenheidsonderzoeken die na aankoop van een product of dienst steeds vaker aan je worden voorgeschoteld (soms via Survio). Zo werd mij onlangs gevraagd naar de tevredenheid over de dienstverlening van een winkel na aanschaf van een batterij.

Resultaten van het lezersonderzoek
Mijn onderzoek omvatte zeven vragen, zie hieronder.

84% vindt de wekelijks frequentie prima

De (wekelijkse) frequentie
84% Van de respondenten vindt de wekelijkse frequentie van de posts prima. De overige respondenten zien ze liever minder vaak, d.w.z. tweewekelijks of maandelijks, komen.

 87% vindt de lengte van de posts prima

De lengte van post
87% Van de respondenten vindt de lengte de posts prima. De overige respondenten vinden ze te lang.

Keuze van onderwerpen
Ik gaf in de vragenlijst een lange lijst (20) mogelijke onderwerpen. Zo veel zielen, zoveel zinnen: bijna al deze onderwerpen werden minimaal driemaal aangekruist. Ik geef de top 7:
 • Brightlands (Chemelot Campus)
 • Euregio
 • Geschiedenis
 • Chemelot (Industrial Park)
 • Limburg
 • Persoonlijke herinneringen (anekdotes)
 • Vakanties (sfeerimpressies, geschiedenis).
‘Politiek’ werd genoemd als onderwerp dat ik voortaan zou moeten laten rusten.

 53% vindt de Engelse posts prima

Engelse posts
53% Van de respondenten vindt het prima dat ik eens in de vijf weken een Engelse vertaling van een post publiceer. 16% Vindt dat dit vaker mag, terwijl 22% vindt dat ik liever parallel een volledig Engels blog bijhoud. Enkelen willen dat ik liever stop met Engelse posts.

Verbetersuggestie
Ik geef de gegeven suggesties en opmerkingen integraal weer:
 • Schrijf in het Engels en maak eens in de vijf weken een Duitse vertaling
 • Meer beeldmateriaal?
 • Niet de posts zelf maar de distributie: jouw blog verdient een groter bereik. (tweet dit)
 • Ik ben helemaal enthousiast. Doorgaan zo! (tweet dit)
    
Conclusies
Een onderzoekrapportage eindigt altijd met aanbevelingen en conclusies. Aangezien ik zowel ‘opdrachtgever’ als ‘uitvoerder’ ben, jump ik to conclusions.

Ik ben blij met de uitkomsten van het onderzoek. Zo kan ik aan de wekelijkse frequentie vasthouden en heb ik tegelijkertijd een excuus om het in de vakantietijd en rond de jaarwisseling wat rustiger aan te doen.

De lengte van de posts is in orde, maar het mag minder lang. Ik weet het: schrijven is schrappen.

De respondenten bieden mij een ruime vrijheid bij de keuze van onderwerpen: Brightlands (Chemelot Campus), Euregio, geschiedenis, Chemelot (Industrial Park), Limburg, persoonlijke herinneringen (anekdotes) en vakanties (sfeerimpressies, geschiedenis). Dit zijn populaire onderwerpen, waarover ik heb geschreven en – ook zonder de aanmoediging van de respondenten – zal schrijven.

Ik zit een beetje in de maag met het oordeel over de Engelse posts. Ik ben vooralsnog geneigd om de mening van de meerderheid te volgen en het zo te laten. Ik weet namelijk dat ik Engelstalige lezers heb. Maar het gaat me niet lukken om (naast de Nederlandse blog) een volledig Engelse (en/of Duitse) blog bij te houden.

Op één antwoord wil ik later dieper ingaan: zes respondenten vinden dat ik voortaan het onderwerp ‘politiek’ zou moeten laten rusten. Ik weet niet waarom zij dat vinden. Zijn ze het niet met me eens of interesseert politiek hen zo weinig?
Ik kom daarop terug – en dan niet met het argument ‘vrijheid van meningsuiting’.

     
Vragenlijst “Lezersonderzoek Blog Klaas Bos”, 25 april – 7 juni 2016

1. Blogposts publiceer ik wekelijks. Wat vind je van deze frequentie?
Prima
Liever minder vaak
Dat mag best vaker

2. Wat zou een betere frequentie zijn (in plaats van wekelijks)? (open antwoord)

3. Wat vind je van de lengte van de blogpost?
Meestal prima
Meestal te lang
Meestal te kort

4. Over welke onderwerpen mag ik vaker schrijven? (meerdere antwoorden mogelijk)
Automatisering
Brightlands (Chemelot Campus)
Chemelot (Industrial Park)
Cultuur
Drenthe
Economie, bedrijven
Euregio
Fietsen
Geschiedenis
Interviews
Limburg
Musea, tentoonstellingen, exposities
Muziek (blues, jazz, america)
Persoonlijke herinneringen (anekdotes)
Politiek
Recensies (van boeken)
Sittard-Geleen
Sociale media
Vakanties (sfeerimpressies, geschiedenis)
Wandelen
Ander onderwerp

5. Welke van de hierboven genoemde onderwerpen laat ik voortaan liever rusten?

6. Eens per 5 weken publiceer ik een Engelse vertaling van een blogpost. Wat vind je daarvan?
Prima
Dat mag vaker
Liever minder vaak
Houd liever (parallel) een volledig Engels blog bij
Stop met Engelse blogposts

7. Heb je suggesties om mijn blogposts te verbeteren? (open antwoord)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten