maandag 2 mei 2016

Europa ligt om de hoek met 20 projecten

Europa is niet ver weg, ergens in Brussel, maar dichtbij! Ga maar na hoeveel projecten op Brightlands Chemelot Campus, in het hart van de Euregio, met Europese steun worden opgepakt.


Tijdens de “Europa om de hoek” Kijkdag op Brightlands Chemelot Campus kan iedereen zelf vaststellen welke projecten met steun van de Europese Unie of een andere overheid zijn of worden gerealiseerd.
Klik voor meer informatie over de Europa om de hoek” Kijkdag op 13 mei 2016.

De overheidssubsidies zijn afkomstig uit verschillende fondsen:
    
Hieronder de meest opmerkelijke projecten op Brightlands Chemelot Campus.

Project NaCoSol

1. NaCoSol
Kriya Materials ontwikkelt nanocomposiet coatings die een betere opbrengst van zonnecellen mogelijk maken.
NaCoSol vergt een investering van € 380.000, waarvan € 123.000 subsidie van EFRO.
Meer informatie over Kriya Materials.

 
AMARYLLIS laboratorium

2. AMARYLLIS
Een mini-laboratorium voor het bereiden van een stamcelproduct voor de behandeling van patiënten met een dwarslaesie.
Neuroplast werkt samen met PathoFinder, Maastricht Instruments en de School for Mental Health and Neuroscience van de Universiteit Maastricht.
AMARYLLIS vergt een investering van € 1,5 miljoen, waarvan € 500.000 subsidie van EFRO.
Meer informatie over AMARYLLIS.
  
3. Biobased materialen voor de geur- en smaakstoffenindustrie
Isobionics verbetert fermentatieprocessen voor ingrediënten voor de geur- en smaakstoffenindustrie.
Dit project vergt een investering van € 780.000, waarvan € 195.000 subsidie van EFRO.

4. Campus Community Building & Communicatie
Dit project draagt bij aan een cultuur van samenwerken tussen de mensen die werken op Brightlands Chemelot Campus:
  1. Het inrichten van Gebouw 24 op een wijze die ontmoetingen stimuleert.
  2. Betere informatievoorziening door middel van beeldschermen, nieuwsbrieven, website en social media
  3. Het organiseren van activiteiten die leiden tot meer samenwerking.
Dit project vergt een investering van € 1,3 miljoen, waarvan € 672.000 subsidie van EFRO.

 
EOS P 396 3D-printer van Xilloc

5. ADAM
In ADAM (Advanced Dutch Additive Manufacturing) werken Xilloc, Atum 3D en Brightlands Chemelot Campus samen aan de toepassing van 3D-geprinte hulpmiddelen voor tandartsen en chirurgen.
ADAM vergt een investering van € 1,8 miljoen, waarvan € 800.000 subsidie van EFRO.
Meer informatie over ADAM.

 
Spinning disc reactor van Flowid

6. Spin-in
Het opschalen van de spinning disc-technologie van het laboratorium naar commerciële schaal. Het betreft een nieuw type chemische reactor, kleiner, veiliger, efficiënter en milieuvriendelijker dan conventionele reactors. Flowid, een startup voortgekomen uit de Technische Universiteit Eindhoven, plaatst de eerste reactor op Brightlands Chemelot Campus.
Spin-in vergt een investering van € 1,7 miljoen, waarvan € 700.000 subsidie van EFRO.
Meer informatie over Spin-in.

Pilot Plant complex met onder andere de biobased proeffabriek van Chemelot InSciTe
Artist impression BroekBakema

7. SCeLiO-4B
Een proeffabriek voor de omzetting van biomassa naar BioBased Building Blocks. Bedrijven in Zuid-Nederland kunnen van deze faciliteit gebruikmaken. SCeLiO-4B wordt onder andere door het Chemelot Institute for Science & Technology (InSciTe) uitgevoerd.
SCeLiO-4B vergt een investering van € 11,3 miljoen, waarvan € 4,5 miljoen subsidie van EFRO.
Meer informatie over SCeLiO-4B.
  
8. Proeftuinproject Thermoplastische composieten
Thermoplasten zijn kunststoffen die bij verhitting zacht worden; composieten zijn uit verschillende componenten, zoals glasvezels, carbonvezels en plastics, opgebouwd. In het proeftuinproject wordt kennis over thermoplastische composieten vertaald naar de praktijk van het bedrijfsleven. De uitvoering ligt bij het Brightlands Materials Center, in samenwerking met elf bedrijven uit de regio, bijeengebracht door het DPI Value Centre.
Dit proeftuinproject vergt een investering van € 5,7 miljoen, waarvan € 2 miljoen subsidie van EFRO.

9. Accelerate3
Het ontwikkelen van polymere materialen voor 3D printen, inclusief biobased polymeren. Daartoe worden expertise en infrastructuur van Brightlands Chemelot Campus, Centexbel, KULAK en TUA West bijeengebracht.
Accelerate3 vergt een investering van € 3 miljoen, waarvan € 1,25 miljoen subsidie van Interreg Vlaanderen-Nederland.
Meer informatie over Accelerate3.

10. BIO-HArT
Aromaten zijn belangrijke bouwstenen voor de chemische industrie, die vrijwel allemaal uit de steeds schaarsere fossiele grondstoffen worden gehaald. In BIO-HArT (Biorizon Innovatie en Opschaling van Hernieuwbare Aromaten Technologie) wordt technologie voor een alternatieve grondstof ontwikkeld. Er worden procesopstellingen in Gent, Antwerpen, Bergen op Zoom en op Brightlands Chemelot Campus opgezet.
In BIO-HArT werken negen partijen samen, waaronder het Chemelot Institute for Science & Technology (InSciTe), TNO en VITO.
BIO-HArT vergt een investering van € 6 miljoen, waarvan € 3 miljoen subsidie van Interreg Vlaanderen-Nederland.
Meer informatie over BIO-HArT.

 
Innovatieve leeromgeving

11. Biobased Materials Plus
Universiteit Maastricht, Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL), Zuyd Hogeschool, Avans Hogeschool, Brightlands Chemelot Campus, DSM en SABIC ontwikkelen een innovatieve leeromgeving in de biobased materialen voor internationaal toptalent en professionals.
Biobased Materials Plus vergt een investering van € 2,34 miljoen, waarvan € 820.000 subsidie van EFRO en de Provincie Limburg.
Meer informatie over Biobased Materials Plus.
  
12. BIO4SELF
De ontwikkeling van nieuwe biobased polymeercomposieten, die kunnen worden toegepast in bijvoorbeeld auto’s en huishoudelijke apparaten.
BIO4SELF wordt gecoördineerd door Centexbel en IBA; naast de Universiteit Maastricht zijn hier twaalf vooraanstaande Europese onderzoeksinstituten bij betrokken.
BIO4SELF vergt een investering van € 8 miljoen, waarvan € 6,8 miljoen subsidie van Horizon 2020.
Meer informatie over BIO4SELF.
  
13. SUMMIT
SUMMIT richt zich op zonnecelsystemen, die langer meegaan én kunnen dienen als geïntegreerde bouwelementen. Een mooi alternatief voor conventionele systemen, die zwaar en onaantrekkelijk zijn en vaak niet op een dak of muur passen.
Een van de negen partijen in het SUMMIT-consortium rond TULiPPS is Yparex, gevestigd op Brightlands Chemelot Campus.
SUMMIT vergt een investering van € 6,5 miljoen, waarvan € 4 miljoen subsidie van het Zevende Kaderprogramma.
Meer informatie over SUMMIT.
  
14. ROBOX
Onderzoek naar de technisch-economische haalbaarheid van het gebruik van biokatalysatoren door de farmaceutische, voedingsmiddelen-, fijnchemicaliën- en kunststoffenindustrie. Biokatalysatoren (enzymen die door micro-organismen geproduceerd worden) bieden een aantrekkelijk alternatief voor de klassieke synthese van chemische producten, omdat ze toegepast kunnen worden onder milde omstandigheden: op kamertemperatuur, bij neutrale pH en onder atmosferische druk.
Het ROBOX-consortium omvat 19 partijen, waaronder DSM en PNO Consultants.
ROBOX vergt een investering van € 11,4 miljoen, waarvan € 8,3 miljoen subsidie van Horizon 2020.
Meer informatie over ROBOX.
  
15. BIOCASCADES
De ontwikkeling van duurzame enzymatische reacties in het kader van ‘groene chemie’. Doordat hierbij bepaalde stappen in productieprocessen kunnen worden overgeslagen, resulteert dit in duurzame en efficiënte productie tegen lagere kosten, met een lagere energiebehoefte en met minder afval.
Het BIOCASCADES-consortium van twaalf organisaties, waaronder DSM, wordt geleid door de Ruhr-Universität Bochum.
BIOCASCADES vergt een investering van € 2,8 miljoen, volledig gesubsidieerd in het kader van MSCA.
Meer informatie over BIOCASCADES.
  
16. NoNoMeCat
De vervanging van gangbare katalysatoren, met name de edelmetalen ruthenium, osmium, rodium, iridium, palladium en platina. Deze zijn giftig, (dus) schadelijk voor het milieu, schaars en (dus) duur. Het onderzoek richt zich op de vervanging ervan door metalen als mangaan, ijzer, kobalt, nikkel en koper, die minder giftig en minder schaars zijn.
Het NoNoMeCat-consortium van negen organisaties, waaronder DSM, wordt geleid door de Universiteit Utrecht.
NoNoMeCat vergt een investering van € 3,3 miljoen, volledig gesubsidieerd in het kader van MSCA.
Meer informatie over NoNoMeCat.
  
17. Los Bacos
De ontwikkeling van materialen voor zonnepanelen, waarmee een efficiëntieverbetering van 2% en een kostenverlaging van 4% mogelijk wordt.
Los Bacos, waarbij DSM betrokken is, vergt een investering van € 1,3 miljoen, waarvan € 750.000 subsidie van TKI Solar Energy.

18. Silicon Competence Centre 2
Onderzoek naar kristallijn silicium voor zonnecellen, waarmee de positie van Nederland op dit gebied wat betreft kennis en industrie wordt versterkt.
SiCC2, waarin DSM partner is, vergt een investering van € 9,5 miljoen, waarvan € 7 miljoen subsidie van TKI Solar Energy.
Meer informatie over SiCC2. 

19. ImPaCCt
ImPaCCt (Improved Process Performance by Process Intensification in Centrifugal Contactors) is een project van Huntsman, AkzoNobel, Technische Universität Dortmund en DSM: onderzoek naar nieuwe typen reactoren onder de verzamelnaam Higee (high gravity), waaronder Rotating Packed Bed (RPB). Daarmee kunnen verbeteringen op het gebied van efficiëntie en duurzaamheid worden gerealiseerd.
ImPaCCt vergt een investering van € 2,3 miljoen, waarvan € 1 miljoen subsidie van ISPT.

Vergroening van Brightlands Chemelot Campus
  
20. Green2Innovate
Het beter bereikbaar, aantrekkelijker en leefbaarder maken van de ‘openbare ruimte’ op Brightlands Chemelot Campus door de aanleg van parkeervoorzieningen, landschapsinrichting en infrastructuur.
Green2Innovate vergt een investering van € 5,5 miljoen, waarvan € 2,7 miljoen subsidie van de Provincie Limburg.

In het Coalitieakkoord 2015-2019 van de Provincie Limburg was te lezen dat het provinciaal bestuur meer aanspraak wil maken op nationale en Europese cofinanciering uit verschillende programma’s en fondsen (lees “Hoe Limburg welvarender wordt"). De lijst hierboven bevat de nodige voorbeelden van dergelijke aanspraken.

De “Europa om de hoek” Kijkdag is een landelijk initiatief: www.europaomdehoek.nl.

Oproep: kom naar de “Europa om de hoek” Kijkdag op Brightlands Chemelot Campus op vrijdag 13 mei 2016. Aanmelding vooraf is noodzakelijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten