maandag 29 februari 2016

Wat is de stip op de horizon van de campus?

Levensvatbaarheid is het meest algemene doel van een organisatie. Hoe dat doel wordt bereikt, kan worden opgeschreven in de ‘missie’ en ‘visie’. Die verklaringen zijn ook voor Brightlands Chemelot Campus opgesteld.

Dols Fotografie

In het boek “Start With Why” (2009) begint de schrijver Simon Sinek met de WAAROM-vraag. Daarbij gaat het om vragen als: wat is je doel, waar ga je voor, wat geloof je? Lees “Waarom je trouw blijft aan grote leiders”.

Het beantwoorden van dergelijke vragen is Chefsache, een aangelegenheid van de directie. En bij Brightlands Chemelot Campus heeft het management de antwoorden op die vragen vastgelegd in drie verklaringen: missie, visie en ambitie.

Missie
Wat is – naast levensvatbaarheid – het hogere doel van de campus, oftewel waarom wordt die campus ontwikkeld? Dit is vastgelegd in de missieverklaring voor Brightlands Chemelot Campus:
Bijdragen aan wereldwijde uitdagingen via versterking van de regionale kennis- en maakeconomie, internationale concurrentiekracht en innovatievermogen, alsmede de groei van directe en indirecte banen. Daarvoor creëren wij een omgeving waarin mensen kunnen excelleren.
Visie
Daarop volgt de vraag hoe dat hogere doel moet worden bereikt, oftewel: waar gaat het (kwalitatief) naar toe met die campus, wat gaat daar gebeuren? Dit is de visieverklaring:
Brightlands Chemelot Campus wordt internationaal gezien als de place to be waar de combinatie van unieke kennis van onze mensen op het gebied van performance materialen en chemie, zorgt voor mondiale doorbraken en oplossingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid.
Ambitie
Om die missie en visie concreet te maken, om dit te kwantificeren, oftewel om een ‘stip op de horizon’ te zetten, is ook een ambitie geformuleerd:
Het realiseren van een wereldwijde reputatie als open innovatie ecosysteem voor toptalent en topindustrie met 2.900 kenniswerkers en 1.000 studenten in 2023 op Brightlands Chemelot Campus.
Op weg naar realisatie
In een analyse door Buck Consultants International in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken worden vier kernelementen van een campus onderscheiden: *
 1. Fysieke locatie met hoogwaardige vestigingsmogelijkheden & faciliteiten
 2. Focus op R&D en/of kennisintensieve activiteiten
 3. Aanwezigheid van manifeste kennisdragers
 4. Actieve open innovatie.
Deze kernelementen zijn ook van belang voor het realiseren van de ambitie van Brightlands Chemelot Campus, ze geven reliëf aan de missie en visie.

1. Fysieke locatie met hoogwaardige vestigingsmogelijkheden & faciliteiten
Daarbij gaat het om:
 • Geschikt vastgoed: kantoorruimten, laboratoria, kleinschalige productiehallen, leslokalen, algemene voorzieningen, etc.
 • Enabling technologies, geavanceerde analytische apparatuur voor onderzoek naar materialen
 • Proef- en minifabrieken.
2. Focus op R&D en/of kennisintensieve activiteiten
Binnen Brightlands zijn deze activiteiten ondergebracht bij enkele onderzoeksinstituten, waarvan de eerste vier (ook) op Chemelot zijn gevestigd:
3. Aanwezigheid van manifeste kennisdragers
Op Brightlands Chemelot Campus zijn verschillende typen organisaties gevestigd, elk op hun eigen wijze kennisdrager:
 • Multinationals: DSM, SABIC en LANXESS
 • Startende bedrijven
 • Mkb’ers
 • Onderwijsinstellingen: Universiteit Maastricht, Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL), Leeuwenborgh Opleidingen, Arcus College, Zuyd Hogeschool, Technische Universiteit Eindhoven en RWTH Aachen
 • Onderzoeksinstituten: AMIBM, Chemelot InSciTe en Brightlands Materials Center.
4. Actieve open innovatie
Onderdelen van dit kernelement zijn op Brightlands Chemelot Campus:
 • De community, wat inhoudt dat mensen op de campus worden verbonden, onderling en met waardevolle netwerken
 • De aantrekkelijkheid voor nieuw talent van de leefomgeving rond de campus 
 • Stimulerende instrumenten, zoals financieringsfondsen.
Volgens de analyse van Buck zijn deze vier kernelementen op Brightlands Chemelot Campus al zo ver ontwikkeld, dat deze campus in de (laatste) fase van ‘volwassenheid’ wordt ingedeeld (evenals acht andere campussen). *

Toch moet op Brightlands Chemelot Campus hard worden gewerkt om deze vier kernelementen verder te ontwikkelen en de ambitie voor 2023 te halen. Zo zijn er verschillende bouwprojecten die af moeten en onderzoeksinstituten die moeten worden doorontwikkeld.

En daarmee zijn we in de systematiek van Sinek ondertussen ‘afgedaald’ naar de HOE- en WAT-vragen.

* Het rapport “Actualisatie campussen onderzoek Buck Consultants International” (2014) is online opvraagbaar via het Ministerie van Economische Zaken: www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/02/23/actualisatie-campussen-onderzoek-buck-consultants-international
Hierin worden negen campussen in Nederland gekwalificeerd als ‘volwassen’:

 1. Kennispark Twente, Enschede 
 2. Wageningen Campus 
 3. Utrecht Science Park 
 4. Amsterdam Science Park 
 5. Leiden Bio Science Park 
 6. Science Park Technopolis Delft 
 7. High Tech Campus Eindhoven 
 8. Science Park Ekkersrijt, Eindhoven 
 9. Chemelot, Sittard-Geleen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten