maandag 21 september 2015

De verbazingwekkende wereld van chemie

Op zaterdag 26 september 2015 ontvangt Chemelot omwonenden en geïnteresseerden tijdens de Dag van de Chemie. Een kennismaking met de verbazingwekkende wereld van de chemie en wetenschap.


Dag van de Chemie
De Dag van de Chemie is een tweejaarlijkse open dag die wordt georganiseerd op initiatief van de Vereniging voor de Nederlands Chemische Industrie (VNCI). Chemische bedrijven in heel Nederland openen dan hun poorten voor bezoekers, bedrijven als Syncom, BASF, Akzo Nobel, Corbion Purac, Albemarle, LyondellBasell, Arkema en Nyrstar.
Ook op Chemelot slaan verschillende bedrijven de handen ineen om bezoekers een kijkje in de keuken te geven.

Verbazingwekkende chemie
Wat vooral verbazingwekkend is aan chemie, is de vanzelfsprekendheid. Chemische producten worden door boeren, burgers en buitenlui gebruikt en verbruikt zonder dat zij veel aandacht geven aan de herkomst ervan.

Daarbij moet in eerste plaats worden opgemerkt dat dit nu juist een zegening van de chemische industrie is: chemische producten die uitmunten in functionaliteit, gebruiksgemak, duurzaamheid en (soms) in onzichtbaarheid.

Dat gezegd hebbend, is het tijd voor een nadere kennismaking met de chemische industrie – de explicitering ervan aan de hand van aspecten als maatschappelijke relevantie, economisch belang, technisch vernuft, logistieke uitdaging, duurzaamheid, de fabriek als werkgemeenschap en – last, but not least – veiligheid, gezondheid en milieu.
Het is vrijwel ondoenlijk om al die aspecten tijdens een open dag onder de aandacht van de bezoekers te brengen; ik beperk me hier tot korte karakteristieken van de deelnemende bedrijven op Chemelot.

Brightlands Chemelot Campus
Op de campus wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe toepassingen van hoogwaardige materialen, biomedische materialen en biobased materialen. Daarbij werkt de campus onder de naam Brightlands samen met Maastricht Health Campus, Campus Greenport Venlo en Smart Services Campus in Heerlen.

Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL)
Gevestigd op de campus maakt CHILL een innovatieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving beschikbaar waar onderwijs (van mbo tot en met wo) en bedrijfsleven (van mkb’er tot en met multinational) samenwerken aan de ontwikkeling van kennis en nieuwe producten. CHILL zorgt ervoor dat er voldoende goed opgeleide mensen voor de sector beschikbaar komen.

Dried Blood Spot Laboratory (DBSL)
DBSL ontwikkelde een methode om het gehalte aan medicijnen, vitamines en andere stoffen in bloed te bepalen. De bloedmonsters worden heel eenvoudig door middel van een vingerprik afgenomen. Deze manier van afname kan zonder professionele hulp worden toegepast en is met name geschikt voor kinderen en ouderen.

DSM Resolve
DSM Resolve helpt onderzoekers naar innovatieve materialen, chemicaliën en medicijnen om hun producten beter te begrijpen met behulp van geavanceerde analysetechnieken; zo beschikt het bedrijf over elektronenmicroscopen.

Intertek
Intertek ondersteunt klanten bij het verbeteren van de kwaliteit (duurzaamheid, performance, integriteit) en veiligheid van producten, middelen en processen. Dit doet het bedrijf via audits en inspecties, testen, training, advies, kwaliteitsbewaking en certificering. Een sprekend voorbeeld is de controle van de veiligheid van speelgoed.

LANXESS Elastomers
De rubberproducten van LANXESS Elastomers komen we bijvoorbeeld tegen in auto’s: de zwarte rubber profielen langs de portieren en de rubber manchetten onder de motorkap. Voor onderzoek beschikt het bedrijf op de campus over een laboratorium, waar robots een groot deel van het werk verrichten.

OCI Nitrogen
De kunstmest van OCI Nitrogen speelt een essentiële rol in het verbeteren van de productiviteit van de landbouw en daarmee ondersteunt het bedrijf de toenemende vraag naar voedsel in de wereld. Ook produceert OCI melamine, dat wordt gebruikt als grondstof voor lijmen en harsen in toepassingen als meubelplaten, laminaatparket, coatings en verven.

Reverdia
Reverdia produceert bio-barnsteenzuuur, een grondstof voor bio-materialen als afbreekbaar landbouwplastic, koffiebekertjes en duurzame schoenzolen van sportschoenen. De herkomst ervan uit biomassa komt tegemoet aan de groeiende marktvraag naar duurzame materialen met een lagere CO2-belasting en draagt bij aan het reduceren van de opwarming van de aarde.

SABIC
Het internationale petrochemische bedrijf SABIC maakt op Chemelot grondstoffen voor de productie van verschillende kunststoffen, gemaakt uit geraffineerde aardolie. Producten van SABIC kom je dagelijks tegen: thuis, in de auto, op kantoor, in de sportschool – overal. Kunststof is een waardevol product.


Sitech Services
Om fabrieksinstallaties zo goed mogelijk te laten draaien, is specifieke deskundigheid nodig waarover niet elk bedrijf op Chemelot beschikt. Dat is ook niet nodig, want daarvoor kunnen zij een beroep doen op Sitech Services. De dienstverlening omvat het onderhoud van fabrieken, de bedrijfsbrandweer, veiligheidsmiddelen, security, de afvalwaterzuivering en het beheer van zaken als wegen, riolen, spoorlijnen en de haven in Stein.

Technoforce
Technoforce ontwikkelt uiteenlopende typen fysische scheidingsapparaten (bv. verdampers, drogers, extractors en kristallisators), die bijvoorbeeld in de chemische industrie, de voedingsmiddelenindustrie en voor afvalwaterzuivering gebruikt worden. Op de campus beschikt het bedrijf over een proeffabriek om klanten te helpen met de ontwikkeling van gewenste scheidingen. Zie ook mijn blogpost  “Scheiden doet verblijden” van 14 april 2014.

Total Safety
Een van de vele dienstverleners op Chemelot is Total Safety, die diensten en middelen levert op het gebied van veiligheid. Tijdens het groot onderhoud van fabrieken zet het bedrijf veiligheidstoezichthouders in om erop te letten dat de werkzaamheden veilig worden verricht.

Universiteit Maastricht
Op de campus verzorgt de Universiteit Maastricht de bacheloropleiding Maastricht Science Programme en – sinds dit schooljaar – de masteropleiding Biobased Materials. De aanwezigheid van een academische opleiding in een industriële omgeving maakt Chemelot uniek; zie ook mijn blogpost “Wat Chemelot bijzonder maakt” van 25 mei 2015.

Wessem Port Services
Grote hoeveelheden chemische producten moeten naar de klanten worden getransporteerd, bijvoorbeeld per schip. In de haven te Stein verzorgt Wessem Port Services op efficiënte wijze de overslag van kunstmest voor OCI Nitrogen.

Yparex
Yparex produceert hechtmiddelen, een soort “plakplastic” dat gebruikt wordt in onder andere voedselverpakkingen, medische verpakkingen en bouwmaterialen (bijvoorbeeld vloerverwarmingsbuis). Terwijl de productie in Enschede plaatsvindt, vindt op de campus het onderzoek naar nieuwe producten en toepassingen plaats.

Je kunt de Dag van de Chemie Chemelot op zaterdag 26 september 2015 bezoeken.
Meld je aan via www.dagvandechemielimburg.nl.