maandag 11 mei 2015

Hoe Limburg welvarender wordt

Eind april werd in het Gouvernement aan de Maas het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Limburg geïnstalleerd. Wat is dit nieuwe bestuur van plan om de werkgelegenheid in de provincie te stimuleren, en dan vooral op Brightlands?


Het nieuwe college is gevormd uit CDA, SP, VVD, D66 en PvdA, kortom uit vertegenwoordigers van alle partijen die in de Provinciale Staten vier of meer zetels bezetten, met uitzondering van de PVV. Lees mijn blogpost “Krijgt de economische motor nog voldoende brandstof?” van 2 maart 2015 voor de plannen van deze partijen met de Limburgse economie in het algemeen en Brightlands in het bijzonder.

In Limburg bereiken we meer!
Het Coalitieakkoord 2015-2019 draagt de veelbelovende titel “In Limburg bereiken we meer! – In actie voor een welvarend en sociaal Limburg” (en is online opvraagbaar). Het beleid van de Provincie wordt bepaald door economische structuurversterking en een krachtige sociale agenda. Dit versterkt de concurrentiekracht. En dat bevordert de werkgelegenheid, vooral in de meer kennisintensieve sectoren als materialen, gezondheidszorg, agri & food en dienstverlening.

Campusontwikkeling en Kennis-As
De afgelopen jaren is de Limburgse concurrentiekracht versterkt met de ontwikkeling van vier Limburgse campussen (Chemelot Campus, Maastricht Health Campus, Campus Greenport Venlo en de Smart Services Campus) en het programma Kennis-As Limburg (zie mijn blogpost “Chemelot Campus: vliegwiel op de Kennis-As Limburg” van 6 mei 2013). Op Chemelot draait het daarbij om materialen, in Maastricht om gezondheid en bij Greenport om voeding.

Onder de noemer Brightlands worden deze ontwikkelingen, samen met kennisinstellingen en bedrijven, door de nieuwe coalitie gecontinueerd als integraal onderdeel van het economische beleid.
Met behulp van Brightlands is het mogelijk om Limburg nationaal en internationaal krachtiger te positioneren. De Provincie ondersteunt dit actief via de provinciale branding-organisatie Connect Limburg, zie www.limburgcrossborders.com.

Overigens zet de coalitie ook in op de ontwikkeling van de maakindustrie vanuit VDL NedCar en het Chemelot Industrial Park naast de campus.

Verbinding met het midden- en kleinbedrijf
Om een impuls te geven aan het ondernemersklimaat voor het midden- en kleinbedrijf is het belangrijk dat het innovatieve mkb de weg naar de campussen en de Kennis-As weet te vinden. Zo kunnen uitvindingen op de campussen door mkb’ers op de markt worden gebracht. Andersom moet het mogelijk zijn dat mensen met ideeën gebruik maken van de faciliteiten van de campussen.

Statistieken tonen aan dat kleine bedrijven voor de groei van de werkgelegenheid van groot belang zijn. Over een langere periode gezien stijgt het aantal banen bij kleine bedrijven, terwijl dat aantal bij grote bedrijven juist daalt.

De nieuwe coalitie wil toekomstige campusprojecten, die voor provinciale co-financiering in aanmerking komen, verplichten om bij de opzet van de nieuwe plannen ook een aantal mkb’ers actief te laten participeren en profiteren, evenals studenten en trainees.

Grensoverschrijdend Limburg
Gelegen tussen België en Duitsland wordt Limburg gedomineerd door grenzen. De coalitie wil daarom dat actieve acquisitie plaatsvindt op de vestiging of uitbreiding van bestaande en nieuwe buitenlandse bedrijven.

Dergelijke acquisities vormen een van de manieren waarop Brightlands Chemelot Campus de komende jaren wil groeien. De meest recente acquisitie van de campus is de Zuid-Afrikaanse producent van pulp en papier Sappi, die er een proeffabriek voor nanocellulose gaat bouwen.

Sociale agenda
De economische agenda wordt vergezeld van een sociale agenda. In dat kader ondersteunt de Provincie de centrumgemeenten, die een belangrijke rol in het arbeidsmarktbeleid vervullen.
De nieuwe coalitie gaat de komende 10 jaar met diverse partners 20.000 stage-, trainee- en leer/werkplekken creëren.

Financiële onderbouwing
De plannen worden niet alleen betaald uit Essent-gelden, enkele jaren geleden verkregen uit de verkoop van de aandelen in de elektriciteitsmaatschappij. De nieuwe coalitie wil ook – meer dan tot dusver – aanspraak maken op nationale en Europese co-financiering uit verschillende programma’s en fondsen.  

Nieuw college in het Gouvernement
Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten bestaat uit gouverneur Theo Bovens en de deputés Ger Koopmans (CDA), Patrick van der Broeck (CDA), Daan Prevoo (SP), Marleen van Rijnsbergen (SP), Twan Beurskens (VVD), Hans Teunissen (D66) en Eric Geurts (PvdA).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten