maandag 12 januari 2015

28 Spraakmakende ontwikkelingen op Brightlands Chemelot Campus

In 2015 staan op Brightlands Chemelot Campus vele projecten op de rol. Eerder aangekondigde plannen worden zo een stuk concreter. Het is goed om deze initiatieven op een rij te zetten.

 
Aan het begin van het nieuwe jaar kijken we vooruit op wat Brightlands Chemelot Campus staat te wachten – ontwikkelingen die helpen om de ambities te realiseren: 2900 arbeidsplaatsen en 1000 studenten in 2023 (dat zijn er nu ruim 1.500 en 300).

2014

De lijst met initiatieven begint met enkele die al in 2014 hun stempel op de campus hebben gedrukt.

1. Ingebruikname Gebouw 24
Begin 2014 werd op de campus Gebouw 24, een voormalige werkplaats, in gebruik genomen als campusrestaurant en dat fungeert nu als centrum voor de campus.

2. Chemelot InSciTe
In februari 2014 gingen Provinciale Staten van Limburg akkoord met drie structuurversterkende maatregelen die betrekking hebben op de campus. Ten eerste de oprichting van het Chemelot Institute for Science & Technology (InSciTe), voor onderzoek naar biobased en biomedische materialen.

3. CTMC
De tweede structuurversterkende maatregel van de provincie betreft de oprichting van het Chemelot-TU/e Materials Center (CTMC), voor onderzoek naar polymere materialen.

4. AMIBM
En nu we het toch over onderzoeksinstituten hebben: op de campus is (al sinds 2013) het Aachen-Maastricht Instutute for Biobased Materials (AMIBM) gevestigd, voor onderzoek naar biobased materialen.

5. Pilot en Miniplant Faciliteiten
De derde structuurversterkende maatregel heeft betrekking op Pilot en Miniplant Faciliteiten, onder meer voor Chemelot InSciTe (nr. 2) en waarvan een moderne grondstoffenvoorziening een cruciaal onderdeel uitmaakt.

6. PharmaCell
Het Maastrichtse bedrijf PharmaCell nam in 2014 de productievestiging van het Belgische bedrijf TiGenix over. De cleanrooms van deze faciliteit op de campus werden al eerder door het Europees Geneesmiddelenbureau van het cGMP-label voorzien. Onder dat veeleisend label mag PharmaCell nu ChondroCelect voor TiGenix produceren. Dit is een celtherapieproduct dat kraakbeen in de knie als het ware restaureert uit lichaamseigen kraakbeencellen.
Meer informatie over ChondroCelect: www.tigenix.com/nl/page/150/chondrocelect 

7. Maastricht Science Programme
In september begonnen nieuwe eerstejaars studenten hun bacheloropleiding bij Maastricht Science Programme van de Universiteit Maastricht. Een deel van die opleiding in de natuurwetenschappen wordt op de campus verzorgd. Daarnaast zijn er nog de studenten van Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL), waarmee het totale aantal studenten op de campus op zo’n 300 komt, van wie een groot aantal afkomstig is uit het buitenland.

8. Additive Manufacturing Materials Center
Er werd in 2014 een centrum opgericht voor het onderzoek naar de materialen die gebruikt worden voor 3D-printen op industriële schaal (dat heet dan additive manufacturing). Er is al veel bekend over deze productiemethode, maar er valt nog het nodige te verbeteren aan de kunststoffen die daarvoor worden gebruikt.9. DSM Materialencentrum
Op 17 november opende minister Henk Kamp van Economische Zaken het DSM Materialencentrum, de nieuwe huisvesting voor ongeveer 400 medewerkers van DSM Engineering Plastics.

10. Nieuwe campusbedrijven
Naast PharmaCell kwamen er in 2014 nieuwe bedrijven naar de campus: Matisse, GF Biochemicals, Xplore en Da Vinci. Matisse is een spin-off van het campusbedrijf Basic Pharma dat een geneesmiddel voor sepsis op de markt brengt, dat werd ontwikkeld door Universiteit Maastricht; sepsis (bloedvergiftiging) is een belangrijke doodsoorzaak op de intensive care. GF Biochemicals produceert levulinezuur, een veelzijdige bouwsteen voor biobased materialen. Xplore maakt apparatuur waarmee op laboratoriumschaal (tafelmodellen) kunststoffen verwerkt en getest kunnen worden, bijvoorbeeld extrusiemachines; het bedrijf werd in 2014 door DSM verzelfstandigd. Da Vinci Laboratory Solutions levert diensten voor analytische apparatuur, zoals gaschromatografen en massaspectrometers.
Daarnaast vormden dienstverlenende bedrijven tezamen de zgn. Service Boulevard.

11. Financiering
De campusorganisatie slaagde erin om de financiële positie met 150 miljoen euro te versterken voor de verdere ontwikkeling van de campus, met name vastgoed. Deze middelen werden verstrekt door de aandeelhouders, met name de provincie Limburg, en door banken.

12. Chemelot Ventures
In 2014 kwam het risicokapitaalfonds Chemelot Ventures tot stand, met een omvang van 40 miljoen euro. Met dit fonds kunnen startende bedrijven worden gefinancierd.
Meer informatie: www.chemelotventures.com 

2015

En dat brengt ons bij de projecten die voor 2015 op het programma staan.

 
13. Center Court
Eind februari wordt begonnen met de bouw van Center Court, het centrale ontmoetings-, onderwijs- en researchcentrum voor de campus. Het gebouw biedt onderdak aan CHILL, Maastricht Science Programme en DSM Innovation Center. Het gebouw werd ontworpen door Ector Hoogstad Architecten en wordt gebouwd door BAM; de investering bedraagt ongeveer 35 miljoen euro. Het hoogste punt wordt nog voor de bouwvak bereikt en in de zomer van 2016 wordt het gebouw in gebruik genomen.

14. Gebouw 130
Gebouw 130 – de gebouwaanduidingen op de campus zijn enigszins archaïsch en cryptisch; je hoort er pas écht bij als je weet welk gebouw bedoeld wordt – wordt ten behoeve van nieuwe activiteiten van SABIC gerenoveerd en uitgebreid. Dit gebouw kwam vrij nadat DSM het nieuwe Materialencentrum betrok.

15. Startersfaciliteit
Het gebouwencomplex van het voormalige Centraal Laboratorium – delen van Gebouw 1 en 4 – wordt aangepast om ruimte te bieden voor startende bedrijven.

16. Sloop
Gedurende 2015 worden enkele gebouwen gesloopt om plaats te maken voor nieuwe gebouwen, infrastructuur en voorzieningen. Het gaat hierbij om gebouwen die niet voor hergebruik geschikt kunnen worden gemaakt. Gebouw 8 staat als eerste op de nominatie.

17. Proeffabriek Avantium
Het Amsterdamse bedrijf Avantium zal op de campus een proeffabriek gaan bouwen. Het gaat hier om een uitbreiding/vervanging van een bestaande proefinstallatie, waarin het biobased product YXY wordt gemaakt, dat onder meer gebruikt kan worden voor verpakkingsmiddelen, zoals frisdrankflessen. Dit project sluit aan bij de Pilot en Miniplant Faciliteiten (nr. 5).

18. Proeffabriek Technoforce
Het Indiase bedrijf Technoforce zal naast Avantium ook een proeffabriek gaan bouwen, waarin diverse opstellingen met scheidingstechnologie worden geplaatst. Hier kunnen klanten tot de juiste technologiekeuze komen.

19. Proeffabriek DSM Advanced Surfaces
Ook DSM bouwt naast Avantium een proeffabriek voor hightech coatings.

20. Biomedische cleanroom faciliteiten
De productievestiging van PharmaCell (nr. 6) zal worden uitgebreid met cleanrooms voor de productie van biomedische materialen. In het bestaande gebouw is daarvoor nog plaats.

21. 3D-printers
Er worden op de campus 3D-printers voor industriële productie geplaatst (nr. 8). Let op: het gaat hierbij niet om huis-tuin-en-keuken machientjes, maar om grote apparaten waarbij de nodige voorzieningen aan de orde zijn.

Bron: Flowid
 
22. Spinning disc-technologie
Flowid uit Eindhoven plaatst een kleinschalige fabriek op de campus, waarin op commerciële schaal de spinning disc-technologie wordt toegepast. Dit is een nieuw type chemische reactor, dat niet alleen veel kleiner is dan conventionele reactoren, maar ook veel veiliger, efficiënter en milieuvriendelijker. De technologie, die door Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) werd ontwikkeld, is bijzonder geschikt voor de decentrale verwerking van biobased materialen, dichtbij de bron. Ook dit initiatief sluit aan bij de Pilot en Miniplant Faciliteiten (nr. 5) en bij Chemelot InSciTe (nr. 2).
Klik voor een animatie van de technologie www.flowid.nl/documents/ReactorMP4.mp4 

23. Proeffabriek SABIC
Er zitten ook projecten in de laatste fase van goedkeuring, met name de proeffabriek van SABIC voor polypropeen.

24. Samenwerking campus en site
Er loopt een studie naar nauwere samenwerking tussen de campus en Chemelot Industrial Park met het doel om te win-winsituaties te creëren.

25. Limburg Development Fund
In aanvulling op Chemelot Ventures (nr. 12) start in 2015 het Limburg Business Development Fund, met een omvang van 30 miljoen euro, dat wordt beheerd door Industriebank LIOF. Dit fonds richt zich op startende bedrijven in de vroegste fase van hun ontwikkeling.

26. Startupbootcamp Smart Materials
Startupbootcamp Smart Materials is de eerste business accelerator voor slimme materialen in de wereld. Startende bedrijven die op dit brede terrein actief zijn, waar ook ter wereld, worden uitgenodigd om deel te nemen. De tien meest aansprekende ideeën komen in aanmerking voor intensieve begeleiding bij de totstandkoming van het bedrijf, inclusief financiering. Deze begeleiding wordt onder meer door ervaren mentoren op de campus verzorgd.
Meer informatie: www.startupbootcamp.org/accelerator/smart-materials 

27. Master Bio-based Materials
Universiteit Maastricht zit in de laatste fase van de accreditatie van enkele nieuwe opleidingen, met name de Master Bio-based Materials, die in september op de campus van start moet gaan.

 
28. Community building
Een ontwikkeling van een andere orde dan vastgoed, onderzoek en onderwijs is tenslotte de transformatie van de campus naar een innovatieve gemeenschap. Passend vastgoed is daarvoor een belangrijke voorwaarde en het draagt ongetwijfeld bij aan de kwaliteit van onderzoek en innovatie. Indien de uitstekende bezochte nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari in Gebouw 24 (nr. 1) als graadmeter voor de community mag gelden, dan mogen we ook op dit gebied goede vorderingen verwachten.

Al deze ontwikkelingen zullen ervoor zorgen dat Brightlands Chemelot Campus een krachtige motor van de regionale economie is en blijft.

De vastgoedprojecten worden beschreven in de (Engelstalige) CAMPUS.NEXT-krant (januari 2015): www.brightlands.com/index.php/download_file/view/388

Geen opmerkingen:

Een reactie posten