maandag 6 mei 2013

Chemelot Campus: vliegwiel op de Kennis-As Limburg

De Universiteit Maastricht (UM), het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+) en Zuyd Hogeschool willen de komende tien jaar 600 miljoen euro investeren in de versterking van de Limburgse kennisinfrastructuur. Dit moet leiden tot een florerende economie en een vitale bevolking.
Dit is te lezen in het programma “Kennis-As Limburg: Groeimotor van de regio“, dat de Limburgse kennisinstellingen UM, MUMC+ (azM en Faculty of Health Medicine & Life Sciences) en Zuyd Hogeschool eind april presenteerden.

Deze kennispartners zetten volgens dat programma in op:
 1. de uitbreiding van de innovatieve gezondheidszorg, die moet leiden tot een gezonde bevolking
 2. het opleiden van kenniswerkers, aansluitend op de behoeften van de arbeidsmarkt
 3. het ontwikkelen van onderzoekslijnen en valorisatieprogramma’s, in samenwerking met het bedrijfsleven en overheden.

Dit gebeurt op vijf locaties op de Kennis-As Limburg:
 1. binnenstad Maastricht
 2. Maastricht Health Campus
 3. Chemelot Campus Sittard-Geleen
 4. Greenport Venlo
 5. Parkstad (rond Heerlen).

Aangezien het hemd nader is dan de rok, zal ik me hieronder beperken tot Chemelot Campus.

Chemelot Campus
Kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid – de triple helix (m.n. UM, Provincie Limburg en DSM) – werken nauw samen aan de ontwikkeling van Chemelot Campus. De focus ligt op:
 • performance materialen (kunststoffen) met hoogwaardige eigenschappen, bijvoorbeeld wat betreft temperatuurbestendigheid, elektrische geleidbaarheid of krasvastheid
 • biobased materialen ter vervanging van materialen uit fossiele grondstoffen
 • biomedische materialen voor toepassing in het menselijk lichaam.
In tien jaar moet de werkgelegenheid op Chemelot Campus groeien van 1.200 fte nu naar 2.500 fte. Hiertoe versterkt de UM de academische component: opleidingen, onderzoeksinstituten, publieke R&D-programma’s en analytische R&D-ondersteuning.

Opleidingen
In 2012 startte Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL), die onderwijsactiviteiten van mbo, hbo en wo coördineert en faciliteert. Partners zijn Arcus College, Leeuwenborgh Opleidingen, Zuyd, SABIC, DSM en UM/MUMC+. CHILL is er voor studenten (opleiding en onderzoek) en werkenden (om- en bijscholing).

Het Maastricht Science Programme van de UM is een internationaal Liberal Arts & Science programma waarin studenten worden opgeleid tot bachelor binnen de natuurwetenschappen. De opleiding telt inmiddels 120 studenten. Daarnaast ontwikkelt de UM een Master Biobased Materials.

Om het onderwijsaanbod te verbreden zullen nieuwe opleidingen worden ontwikkeld op het gebied van Material Sciences, op het snijvlak van Sciences en Business (Tech MBA), op het gebied van Sustainability en op het terrein van gespecialiseerd Post Graduate Onderwijs.

Onderzoeksinstituten
UM en MUMC+ participeren in twee onderzoeksinstituten op Chemelot Campus, waarin onder meer gewerkt wordt aan de omslag naar een Biobased Economy. Zo zal het Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM) zich richten op de verwerking, veredeling en toepassing van biobased grondstoffen. Hierin werken UM, RWTH-Aachen en Fraunhofer IME samen.

Het Chemelot Institute for Science and Technology (InSciTe) zal zich richten op opschaling van verwerkingsmethoden van ‘biobased building blocks’ en biomedische materialen. Partners in dit instituut in oprichting zijn UM/MUMC+, DSM, Technische Universiteit Eindhoven en Chemelot Campus.

Een derde onderzoeksinstituut ligt nog op de tekentafel: het Polymer Materials Center, dat zich zal richten op de opbouw, eigenschappen en functies van polymere materialen (kunststoffen).

Kennis-As Limburg
Er zijn verbanden tussen Chemelot Campus en de andere locaties op de Kennis-As Limburg. Bijvoorbeeld de Service Science Factory (SSF) en het Netwerk Sociale Innovatie (NSI) in de binnenstad Maastricht – beide onderdeel van de UM – (willen) werken aan de bevordering van open innovatie op Chemelot Campus.

Een project met Maastricht Health Campus is Enabling Technologies, dat betrekking heeft op het gezamenlijk gebruik van high-end analyse-apparatuur.

Biobased materialen vinden hun oorsprong in de gecultiveerde natuur zoals partijen op Greenport Venlo die als geen ander beheersen. Denk daarbij aan nieuwe teeltmethoden, passende logistiek, proefboerderijen, zaaigoedveredeling, opwaardering van reststromen en aanlevering van grondstoffen uit biomassa.

Tenslotte staat de expertise van de Smart Service Hub in Parkstad rondom smart services en business intelligence ook ten dienste van bedrijven op Chemelot Campus.

Groter verband
Het programma “Kennis-As Limburg” sluit aan op het landelijke Topsectorenbeleid en op de Brainport 2020-agenda voor Zuidoost-Nederland. De benodigde middelen zijn vooral afkomstig van de drie kennispartners, de Provincie Limburg, het rijk (collegegelden) en Europese fondsen. En hoewel nog niet al die middelen zijn toegezegd en het programma nog verder moet worden uitgewerkt, is wél duidelijk dat er een enorme stimulans aankomt om aan het vliegwiel “Chemelot Campus” een extra slinger te geven. En dat komt velen ten goede!

Vraag: Ik heb mij beperkt tot de hoofdlijnen van het programma “Kennis-As Limburg” voor de komende tien jaar. Van welk initiatief verwacht jij de grootste bijdrage aan de economie en de vitaliteit van de bevolking?